Pretraži ovaj blog

ponedjeljak

Islamske knjige katalog

PROBLEMI IZ INTIMNOG ŽIVOTA SUPRUŽNIKA
Autor: dr. Ummu Sufjan

Autorica je temeljito istraživala osnovne razloge izbijanja nesuglasica, putem razgovora sa porodicama koje doživljavaju slične probleme ili putem istraživanja u knjigama i islamskim izvorima. Ograničila se samo na najvažnije i njraširenije probleme, kao što su: fizičko kažnjavanje žene, nemarnost žene prema bračnoj postelji, pravo žene na intimni odnos, izdržavanje supruge, loša narav jednog od supružnika, nemarnost žene u kući, nezahvalnost za učinjeno dobro, neobaranje pogleda, opisivanje žena pred muškarcima, nepažnja oko uljepšavanja, o pravu muškaraca, uzastopni porođaji, kašnjenje trudnoće, česta muževa odsutnost, učestale posjete, prenošenje problema van kuće, problemi zaposlene žene, loš odabir supruge, nemarnost supruge prema majci njenog muža, nepoštivanje i neiskazivanje pažnje prema njoj, ljubomora majke prema ženi svog sina, ljubomora sestara prema ženi svog brata, neki problemi veišeženstva...


Tvrdi uvez;120 st; 20 cm
Cijena:15 KM


POSLANIČKA METODOLOGIJA U POBIJANJU GOVORA ŠIJA RAFIDIJA
Autor: Ibn Tejmijje

Ovo je sažeta verzija "Minhadžu es-sunneti nebevijje fir-reddi ala rafidati el-kaderije". Ovo djelo predstavlja govor i odgovor neprijateljima koji su za metu uzeli najbolja stvorenja nakon Poslanika, te na njih lažu i potvaraju ih najgorim potvorama. Iako je znano da je ashabe Allah pohvalio u mnogim ajetima Kur'ana.
U ovom djelu šejhul-islam Ibn Tejmijje je uzdigao i pomogao istinu i njene sljedbenike, a osramotio i ponizio neistinu. Islamska omladina ima prijeku potrebu da iščitava ovu knjigu, posebno ako se uzme u obzir da su rafidije pružili pipke prema svakoj muslimanskoj pokrajini. Vrebaju onoga ko im je lak plijen a ko ne poznaje suštinu ši'izma. Licemjerno i lukavo pokušavaju da pozovu u ši'izam. Ovaj pravac se iz dana u dan širi i sve više tone u zabludu ratujući protiv Allahovih štićenika i pomagača Njegove vjere, tj ashaba Allahovog poslanika, s.a.w.s, neka je Allah njima zadovoljan.


Tvrdi uvez; 408 str; 24 cm
Cijena: 30 KM



KUR'AN ILI BIBLIJA
Autor: Ahmed Deedat

Koja je od ovih knjiga autentična Božija riječ? Naslov knjige je tema rasprave dr. Enisa Šruša, kršćanina, te poznatog misionara islama Ahmeda Deedata.
Jedan od ciljeva ove knjige je povećanje vjerske kulture kroz otvoreni dijalog, bez želje za ponižavanjem drugog i drugačijeg. Želja je , ustvari, istaći realnu sliku stanja po ovim pitanjima.
Ahmed Deedat navodi kur'anske ajete, tj Allahove riječi kojima On poziva bilo koga da donese nešto slično ovoj Svetoj Knjizi. Taj trajni i neprestani izazov i poziv i dalje stoji, dok ljudi iskazuju samo svoju nemoć da odgovore takvom izazovu. U Bibliji Starom i Novom zavjetu, šejh Deedat pronalazi veoma mnogo kontradiktornih sadržaja.


Meki uvez;229 str; 20 cm
Cijena:15 KM



ISLAM, A NE VEHABIZAM
Autor: prof. dr. Nasir Abdu-l-Kerim el-'Akl


Sve knige i knjižice koje su objavljivane poslije rata, a tretirale su ovo pitanje, govorile su o njemu kao o retrogradnoj i nazadnoj ideji. Značajno je porazmisliti o tome zašto nije bilo niti jedne knjige koja bi ovo pitanje tretirala drugačije i da li je to bilo korisnije ili štetnije po muslimane u Bosni i Hercegovini!?
Djelo pred vama je ovo pitanje obradilo na naučno utemeljen način koristeći razne izvore i citirajući riječi muslimanskih i nemuslimanskih autora. Dakle, tretira ga objektivno, argumentirano i opširno, raspravljajući o svim optužbama koje su na račun Muhammeda ibn Abdu-l-Vehaba izrečene, a koje su iste otkako su nastale pa sve do današnjih dana.


Tvrdi uvez;596 str; 24 cm
Cijena: 25 KM



BIBLIJA KUR'AN I NAUKA
Autor: Maurice Bucaille

Ova knjiga je objektivna studija Svetih pisama, temelja Vjere svakog ko vjeruje u Boga. Ova studija pomaže se podacima modernih spoznaja, posebno dostignućima nauke, da bi ispitala autentičnost ovih osnovnih dokumenata i odvojila ono što pripada Objavi od onog što je proizvod zablude i ljudskih tumačenja.
U ovom djelu nalazi se kritika (veoma argumentovana brojnim citatima kršćanskih autora) o nespojivosti nekih pasusa Biblije sa savršeno utvrđenim modernim spoznajama...


Tvrdi uvez;511 str; 21 cm
Cijena: 40 KM



DJELA KOJA IZVODE IZ VJERE
Autor: Sulejman b. Nasir El-'Alwan


Cilj autora ove knjige je da ukaže vjernicima, u nekoliko poglavlja, na djela i postupke koji poništavaju vjerovanje. Nepobitna je činjenica, da se izmijenio odnos čovjeka prema vjeri. Ljudi se nedovoljno pridržavaju njenih propisa i sve manje obavljaju islamske propise na način kako je to propisao Allah,dž.š.



Tvrdi uvez; 132 str; 19 cm
Cijena:10 KM



ADABI UČAČA I UČENJA KUR'ANA
VRIJEDNOST UČENJA POJEDINIH SURA I AJETA
TEDŽVID
Autor: dr. Muharem Štulanović

Allahova Objava (Kur'an) je multidržavnog, multinacionalnog, multirasnog i kosmičko-svemirskog karaktera. O Kur'anu su napisane biblioteke knjiga, milioni svezaka i tomova sa kojima su popunjene knjižnice muslimanskog i kršćansko-židovskog svijeta. Kur'an je Allahov govor koji se ne može ograničiti.
Ako muslimani budu pohranjivali i čuvali Kur'an u svojim grudima, svojim srcima, svojim memorijama, svojoj praksi, i budu nerazdovjni sa Kur'anom, onda će ih Allah,dž.š., čuvati zajedno sa njim. U tome je šansa muslimana da fizički opstanu na ovim prostorima čuvani od Svemogućeg Allaha zajedno sa Kur'anom.


Meki uvez; 143 str; 20 cm
Cijena: 10 KM



MUSLIMOVA ZBIRKA HADISA - sažetak
Sažetak. El-Munziri
Prijevod:M. Mrahorović, M. Prljača, N. Karaman, J. Karaman,
Aida Mujezin

El-Munziri je u svom sažetku izostavio duge nizove prenosilaca svakog pojedinog hadisa, koje je Imam Muslim navodio revnošću istinskog naučnika - što je bilo neophodno učiniti kako bi se, bez imalo sumnje, ustanovila autentičnost prenesenog sadržaja. Zadovoljio se navođenjem samo prvog prenosioca hadisa, podsredstvom kojeg su drugi prenosili taj Vjerovjesnikov, s.a.w.s., iskaz. Također je izostavio i one hadise koji se ponavljaju ili koji imaju slično značenje.
Ovo je zbirka samo na bosanskom jeziku, bez izvornog arapskog teksta.


Tvrdi uvez;1065 str; 24 cm
Cijena: 40 KM



CVJETOVI IZ MUHAMMEDOVE s.a.w.s. BAŠĆE
Autor: Mevlana Muhammed Jusuf Kandehlevi

Ova knjiga je zbirka 1505 hadisa koji govore o najvažnijim pitanjima vjerovanja i življenja kako pojedinca, tako i zajednice.
Resulullah, s.a.w.s., govorio je da se njegovi sljedbenici, pogotovo u vremenima kada se u njihovim zajednicama pojave perverzije svake vrste i novotarije u vjeri, drže sunneta tako čvrsto "kao što kost sraste sa zubima". Zar nisu bar u pet posljednjih totalitarnih režima, muslimani napadani sa svih strana stalnim , besmislenim globalnim, modernističkim spoznajama o sebi i svom identitetu? Sve sa ciljem eliminisanja znanja i svijesti o svojoj vjeri.
Poslanika Muhammeda, a.s., je Uzvišeni Allah poslao kao "milost narodima" ( Kur'an, 21,107) i "svim ljudima" ( Kur'an, 34, 28) i njegov život (sunnet) je drugi izvor islama, a slijeđenje sunneta u svakom dobu je sastavni dio vjere.


Tvrdi uvez; 803 str; 24 cm
Cijena: 60 KM



ŽIVOT MUHAMMEDA, a.s.
Autor: Muhammed Husejn Hejkel

Život Muhammeda,s.a.w.s., život je čovjeka koji je u sebi ostvario najveće ideale za koje je čovjek sposoban. Zbog toga Poslanikov,s.a.w.s., život predstavlja dobar primjer i pravi putokaz onima koji teže da dostignu te ideale. Koja veličina i plemenitost se može porediti sa onima koje su ispunjavale život Muhammeda, s.a.w.s., čak i prije njegovog poslanstva - primjer iskrenosti, dostojanstva i istinoljublja? Njegovi neprijatelji su ga pokušali pridobiti nudeći mu bogatstvo, vlast...Sve je odbio. Ostao je najplemenitiji čovjek, najmoralniji i najpredaniji Allahu dž.š.


Tvrdi uvez;657 str; 24 cm
Cijena: 30 KM



LJUDI OKO POSLANIKA s.a.w.s
Autor: Halid Muhammed Halid

U ovoj knjizi je predstavljeno 60 ljudi koji predstavljaju na hiljade ostale njihove slavne braće koji su živjeli sa Božijim Poslanikom, s.a.w.s., koji su živjeli u njegovo doba, koji su vjerovali u njega i koji su se borili skupa s njim. Kroz predstavljanje životnih priča ovih 60 dobrih ljudi, možemo stvoriti sliku o svim ashabima. Vidimo njihov iman, njihovu nepokolebljivost, njihovo junaštvo, požrtvovnost i njihovu odanost. Vidimo trud koji su uložili i vidimo pobjedu koju su ostvarili, vidimo i ulogu koju su odigrali u oslobađanju čitavog čovječanstva od džahilijeta.


Tvrdi uvez; 512 str; 24 cm
Cijena: 30 KM



MUSLIMOVA ZBIRKA HADISA
sažetak I i II dio
Sažetak: El-Munziri
Prijevod:M. Mrahorović, M. Prljača; N.
Karaman, J. Karaman, Aida
Mujezin

El-Munziri je, s ciljem da korisnicima olakša upotrebu ovog značajnog hadiskog zbornika, izostavio one hadise koji se ponavljaju ili koji imaju slično značenje. Navodio je samo prvog prenosioca hadisa, onog posredstvom kojeg su drugi prenosili taj Vjerovjesnikov, s.a.w.s., iskaz, dok je izostavio duge nizove prenosilaca svakog pojedinog hadisa, koje je Imam Muslim navodio revnošću istinskog naučnika - što je bilo neophodno učiniti kako bi se, bez imalo sumnje, ustanovila autentičnost prenesenog sadržaja.
Sve ostalo je zadržato tako da se može kazati da pred sobom imamo cjelovitu MUSLIMOVU ZBIRKU HADISA, koje se, uz Buharijinu zbirku, smatra najautentičnijim zbornikom hadisa Poslanika Muhammeda s.a.w.s.
Zbirka sadrži hadise na arapskom i bosanskom jeziku.


Tvrdi uvez; 835+827 str; 24 cm
Cijena: 60 KM (oba dijela)



BUHARIJINA ZBIRKA HADISA - sažetak
Sažetak: Abdullatif ez-Zubejdi
Prijevod: Mehmedalija Hadžić

Čitanjem ovog djela, upoznat ćemo se ne samo s riječima i postupcima Muhammeda sallallahu alejhi we sellem, već ćemo u njemu zapaziti i brojne elemente kulture i običaja koji su obilježevali podneblje i vrijeme objavljivanja Kur'ana i koji su predstavljali stvarnost koju je živio Poslanik Muhammed s.a.w.s., i prva generacija njegova ummeta.


Tvrdi uvez; 1035 str; 24 cm
Cijena:50 KM



VJEROVANJE U TEVHID
Autor: Salih bin Fevzan bin Abdullah Alu Fevzan

Pri pisanju ove knjige autor se oslonio na mnoge izvore iz knjiga naših imama, posebno šejhul-islama Ibn Tejmijje, Ibn Kajjima, Muhammeda Ibn AbdulVehaba i njihovih učenika. Znanje o islamskoj akidi je osnovno znanje koje zaslužuje posebnu pažnju u izučavanju, podučavanju i djelovanju po njoj kako bi djela postala ispravna i prihvaćena kod Allaha Veličanstvenog, i korisna onima koji ih rade.
Knjiga je podijeljena u 8 poglavlja: uvod u proučavanje akide; tevhid, njegovo zanačenje i vrste; tevhid uluhije; tevhid esmai ve sifat; skretanje u životu ljudi i pojašnjenje širka, kufra i nifaka; riječi i djela koja poništavaju ili umanjuju tevhid; šta je obaveza vjerovati po pitanju Allahovog Poslanika, s.a.w.s. njegove porodice i njegovih ashaba; bida'a( novotarije u vjeri)


Tvrdi uvez; 251 str; 24 cm
Cijena: 30 KM



POVRATAK
Autor: Halit Ertugrul



Ovo je istinita priča o spasenju jedne mlade osobe koja je ogrezla u razuzdanosti i anarhiji do te mjere da je postala opasna za društvo. Priča je o studentu koji ne prihvaća nikakva pravila, te blagošću profesora postaje sasvim druga osoba. Nakon preživljene saobraćajne nesreće, život mu se u potpunosti mijenja...
Današnja omladina ima dvije otvorene opasnosti: jedna je deformisanost moralnih vrijednosti i propast duhovnosti, a druga je razuzdanost, anarhija i egoizam u vidu shvatanja "baš me briga za sve". Obje ove opasnosti su pojave koje razaraju dušu jednog društva i sigurnost.


Meki uvez; 148 str; 21 cm
Cijena: 10 KM



SHVATANJE KORIJENA ŽIVOTA
Autor: Muhammed Seid El-Buti

Misija kojom nas je Allah dž.š. zadužio, može se ukratko definirati kao naše skrušeno robovanje Uzvišenom. O sistemu i metodu, koje bi čovjek trebao slijediti prilikom uspostavljanja ljudskog društva i obožavanja Allaha dž.š., uči nas Kur'an. On ukazuje na savršeni pravilnik koji je objavljen ljudima a njima preostaje samo da ga prihvate kao svoj ustav i svjetiljku na putu.
Ko sam? Zašto sam tu? Kuda idem?


Meki uvez;120 str; 20 cm
Cijena: 6 KM



SMRT I KABURSKI ŽIVOT
Autor: Sulejman Topoljak

Smrt i zagrobni život su fenomeni čiju tajnu samo Allah Sveznajući zna. Smrt je neminovnost koja svaku osobu čeka i ona predstavlja samo našu vezu sa berzahskim i onozemnim životom. Ona ne bi trebala u našim predodžbama biti ništavilo i nestanak, već novi život i jedan drugi početak. Posebno kada se zna da tek smrću i prelaskom u ahiretski život osoba zadobije svoju puninu, ljepotu i rasterećenje.


Meki uvez; 184 str; 20 cm
Cijena: 7 KM



IBADET RAZMIŠLJANJA
Autor: Amr Halid

Ovo je ibadet kojim spoznajemo Allaha dž.š., i upoznajemo Njegovu moć,veličinu, uzvišenost... Prakticiranjem ovog ibadeta ostavljamo grijehe, zavolimo Allaha, našeg Gospodara i Stvoritelja, spoznajući svrhu stvaranja kosmosa, Zemlje, nas samih i ostalih stvorenja.


Meki uvez;109 str; 20 cm
Cijena: 6 KM




ŠTA STE ŽELJELI DA ZNATE, A NISTE MOGLI DA PITATE O BRAČNOM ŽIVOTU U ISLAMU
Autor: Grupa autora

Ova knjiga je kompilacija nekoliko knjiga koje govore o ovoj temi i to: "Adabu leletiz-zefaf" od šejha Nasiruddina Albanija, "Tuhfetul-arus "od Istanbulija i "Muašeretuz-zewdžije "od Vedada Lute.
Život muslimana je ustanovljen i izgrađen na principima , temeljima i osnovama koje mora prakticirati i slijediti kao musliman, a prije svega kao čovjek kojeg je Uzvišeni Allah počastio kada kaže:"I počastili smo sina Ademovog" (El-Isra, 8)
Musliman mora voditi računa da se vlada i postupa po naredbi koju mu je objavio njegov Stvoritelj i da svoje seksualne porive ne prepušta šejtanu džinske i ljudske vrste koji će ga voditi i lijevo i desno, niti da se prepusti vjetru nemorala koji će ga bacati s mjesta na mjesto, iz jarka u jarak, iz ludila u ludilo...


Tvrdi uvez;92 str; 20 cm
Cijena: 10 KM




ŠTA STE ŽELJELI DA ZNATE, A NISTE MOGLI DA PITATE O BRAČNOM ŽIVOTU U ISLAMU
Autor: Grupa autora

Ova knjiga je kompilacija nekoliko knjiga koje govore o ovoj temi i to: "Adabu leletiz-zefaf" od šejha Nasiruddina Albanija, "Tuhfetul-arus "od Istanbulija i "Muašeretuz-zewdžije "od Vedada Lute.
Život muslimana je ustanovljen i izgrađen na principima , temeljima i osnovama koje mora prakticirati i slijediti kao musliman, a prije svega kao čovjek kojeg je Uzvišeni Allah počastio kada kaže:"I počastili smo sina Ademovog" (El-Isra, 8)
Musliman mora voditi računa da se vlada i postupa po naredbi koju mu je objavio njegov Stvoritelj i da svoje seksualne porive ne prepušta šejtanu džinske i ljudske vrste koji će ga voditi i lijevo i desno, niti da se prepusti vjetru nemorala koji će ga bacati s mjesta na mjesto, iz jarka u jarak, iz ludila u ludilo...


Tvrdi uvez;92 str; 20 cm
Cijena: 10 KM



OSNOVI ISLAMSKE PEDAGOGIJE
Autor: dr. Ali Abd Al-Halim Mahmud

Knjiga nastoji ponuditi ambiciozan prilog odgoju društvenih shvaćanja mladih. Čvrstina porodice, koja je prožeta islamom, je prostor tradicijskih i porodičnih odnosa sa kolektivnim orijentacijama ( respekt starijih, poslušnost roditeljima, briga o članu porodice koji je u nevolji).
Dijete danas nije slobodno držati se svojih uvjerenja, svog vjerovanja,njegovih načela i vrijednosti. Sloboda se od djeteta oduzima, da bi, vrlo često, bilo dovedeno pod razna krivotvorena uvjerenja, pred tuđa načela, pred navike pogubne za njegovu sadašnjost i budućnost...


Tvrdi uvez;446 str; 24 cm
Cijena: 25 KM



ODGOVORI O ISLAMSKOM VJEROVANJU
Autor: Muhammed Salih el- Mundždžid

Među ljudima ima nedoumica i nejasnoća u pogledu pitanja iz oblasti vjerovanja i ubjeđenja za koja ponekad ne znaju odgovor, ili nemaju koga za njih pitati, ili imaju pogrešne predstave i viđenja istih, ili se pak ustručavaju o njima pitati učene i povesti razgovor. Ovo je lijepa prilika da se mnogi upoznaju , uz Allahovu s.v.t, pomoć, sa nekim nužnim i interesantnim pitanjima i odgovorima na njih i tako prošire svoje znanje iz oblasti akide (vjerovanja) i odagnaju neke nedoumice i nepoznanice iz ove oblasti.


Meki uvez;184 str; 24 cm
Cijena: 10 KM



ISLAM IZMEĐU ISTOKA I ZAPADA
Autor: Alija Izetbegović

Rukopis ovog djela završen je 1975. godine i, u izvjesnom smislu, predstavlja predskazanje renesanse Islama i aktuelnih događaja u islamskom svijetu. Knjiga je podijeljena na dva dijela. Njen prvi dio raspravlja problem religije u najširem smislu riječi. Drugi dio je posvećen islamu, kao ideološki nezavisnom, prirodnom i zakonitom stanju.
Knjiga je objavljena u Americi, Turskoj i Indiji, a 1988. godine u Jugoslaviji. Jedno vrijeme je bila bestseler u Turskoj.


Meki uvez; 270 str; 21 cm
Cijena: 15 KM



POŽURI ALLAHU
Autor: Ebu Zerr el-Kalemuni

Ibn Kajjim, Allah mu se smilovao, kaže: "...Onaj ko se okani griješenja bit će odlikovan dostojanstvom, zaštićen čašću, sigurnošću imovine, darovan ljubavlju i poštovanjem od strane ljudi, časnim životom, tjelesnim zadovoljstvom, srčanošću, oduševljenošću, zaštitom od napada, olakšanjem, lahkoćom sticanja opskrbe, pokornošću Allahu, sticanjem znanja, dobrom reputacijom, činjenjem dove za njega od strane ljudi, ljepotom lica, uklanjanjem prepreka između njega i njegovog Gospodara, blizinom meleka...."Ovo su neki od plodova napuštanja griješenja u ovom svijetu. A kad pokoran rob umre, meleki ga susreću sa radosnim vijestima: "Ne boj se i ne žalosti se i raduj se Džennetu koji ti je obećan!"


Tvrdi uvez; 341 str; 21 cm
Cijena: 20 KM



POSLANIKOVE OPORUKE ŽENAMA- i primjeri sahabijki
Autor: Halid Hadim Es-Serudži

Jedna od bitnih odlika poziva Allahovog Poslanika, s.a.w.s, jeste i to što on istinski posvećuje pažnju ženi, daje joj počast, osigurava status, definira vrijednosti, pojašnjava joj prava kako niko ne bi mogao činiti nasilje nad njom, a definira i njene obaveze kako ne bi došla u situaciju da prema nekome bude nepravedna.
U ovom djelu,autor je izabrao oporuke ženi iz riznice vjerodostojnih hadisa Allahovog Poslanika,s.a.w.s, kako bi bile podsjetnik i kako bi lakše i sigurnije slijedila njegov sunnet i praksu, i time bila među onima koji će na Sudnjem danu biti spašeni i sigurni.


Meki uvez,192 str; 20 cm
Cijena: 6 KM



U POTRAZI ZA SOBOM
Autor: Halit Ertugrul

Ova knjiga Halita Ertugrula, koja je oborila sve prodajne rekorde i koja je prevedena na sedam jezika, i vašem životu će otvoriti nove stranice.
Ovo je istinita priča o šezdesetogodišnjem čovjeku čiji je život protekao u ime jedne ideologije.Na putovanju upoznaje učitelja s kojim je razgovarao do sabaha i taj razgovor mu je promijenio život.
Kakve su to bile teme koje su tako snažno utjecale na jednog čovjeka? O čemu se pričalo? Gdje je kraj ove istinite životne priče?


Meki uvez; 130 str; 21 cm
Cijena: 10 KM



POSLANIKOVA MEDICINA
Autor: Ibn Kajjim el-Dževzi

Islam nas uči da ljudski život na ovome svijetu predstavlja vrijednost koju valja čuvati i njegovati. Islamska poruka čovjeku ne sastoji se u tome da se život na ovome svijetu zanemari. U mjeri u kojoj je život na ovome svijetu važan i vrijedan valja posvetiti pažnju i tjelesnom zdravlju ljudi, odnosno medicini kao nauci i praksi. Tjelesno zdravlje povezano je sa duševnim zdravljem i duhovnom snagom.
Radi se o djelu koje ima prvorazrednu važnost za naše upoznavanje sa Poslanikom, sallallahu alejhi we sellem, s klasičnim islamskim mišljenjem, s historijom medicine u islamskoj kulturi i civilizaciji, s tradicionalnom medicinom i tradicionalnim liječenjem


Tvrdi uvez; 384 cm; 24 cm
Cijena: 35 KM



SVOJSTVA ROBOVA MILOSTIVOG
Autor: dr. Jusuf el-Kardavi

Ovo djelo je dio hutbi šejha Kardavija u kojima daje portret vjernika koji je konstruiran u Kur'anu. One su tumačenje od 63. do 76. ajeta sure El-Furkan na jedan poseban i nesvakidašnji način.
U njima se govori o glavnim osobinama vjernika, kojima svaki onaj koji vjeruje treba da bude okićen tokom života. Govori se o odnosu Allahovih pravih robova prema Allahu, kao i prema drugim ljudima. Štivo u njoj govori o moralnim svojstvima i ahlaku.


Meki uvez; 169 str; 20 cm
Cijena: 7KM



ISLAM PROTIV SUJEVJERJA
Autor: Sanin Musa

Sujevjerje se svodi na svako djelo, ideju, društveno ili individualno vjerovanje koje tumači pojave i svijet na način koji nije u skladu sa islamskim učenjem, razumom, niti se do toga dolazi nekim znanstveno potvrđenim pravilom ili sredstvom. Tamo gdje sujevjerje intezivno postoji, ne postoji mnogo vjere. Što je gore, većina ljudi sujevjerje smatra vjerom i ogrće se tim ogrtačem, te tako stranputicu uzima kao uputu i Pravi put.
Ovo djelo sasvim jasno i decidno ukazuje na sve vrste sujevjerja koje treba eliminisati iz glava muslimana i pobija ih argumentima.


Tvrdi uvez; 149 str; 21 cm
Cijena: 13 KM




KURBAN I AKIKA
Autor: mr. Safet Kuduzović

U ovom djelu imamo priliku pročitati standardna pitanja vezana za ovu tematiku: da li je kurban obavezan, kome je obavezan, kako se dijeli kurbansko meso, starosna dob kurbana, starosna dob akike, kada se akika kolje i sl.
Autor upozorava na mnoge stvari koje su se vezale za kurban i akiku, a koje nemaju utemeljenja u izvorima Šeriata. Ukazano je na osnovne propise koji su vezani za kurban i akiku, ali i na sve stvari koje se čine prilikom klanja kurban, a koje nemaju nikakvo utemeljenje u Kur'anu i sunnetu.


Tvrdi uvez;150 str; 21 cm
Cijena : 15 KM



BISERI SUNNETA U MOZAIKU VREMENA
Autor: AMIR DURMIĆ

U vremenu kada o islamu najviše govore njegovi neprijatelji, pokušavajući ga prikazati konzervativnim, prevaziđenim i neprikladnim za vrijeme u kojem živimo, jako je bitno čuti riječi nastale sintezom islamskog znanja, iskrenog savjeta i dobrog poznavanja realnosti, što nam je ovaj uvaženi autor i pružio.
Kroz raznovrsne tekstove nam je dokazao da Poslanikov, sallallahu alejhi ve sellem, sunnet predstavlja jedinu validnu okosnicu na kojoj se može i treba temeljiti zdravo društvo. Autor u ovom djelu zadire u fokus društvenih problema pred kojima čovječanstvo stoji paralizirano bez nade za njihov boljitak.


Tvrdi uvez;365 str; 25 cm
Cijena: 25 KM



IZDAJA I ZLOČIN - novi dokumenti o ustaškom, četničkom i partizanskom pokretu
AUTOR: Salko Čampara Hako i Fuad Kovač

Ovo je značajna knjiga s potpuno novim pristupom obradi masovnih pokreta na prostoru bivše Jugoslavije u vrijeme II svjetskog rata, njihovim osnovnim karakteristikama u pojavnom obliku, ideologiji vojnoj praksi i političkim ciljevima. Na 620 str ove luksuzne knjige po prvi put imamo potpuno novi pogled na ustaški, četnički i partizanski pokret, pojedince u tim pokretima koji se razlikuju od naših uobičajenih stavova i predodžbi formiranih pod pritiskom pobjednika. Kroz izvode iz zapisnika sa saslušanja zarobljenika, borbenih izvještaja, izjava aktera sa suđenja, statistike bolničkih protokola i autentičnih fotografija ustaške, četničke i partizanske provenijencije, možemo spoznati ono što se željelo zataškati, skloniti ili staviti u drugi kontekst. U knjizi se po prvi put objavljuju imena oko 5 000 osoba, 4 000 izjava, 200 fotografija i 300 različitih dokumenata


Tvrdi uvez; 620 str; 25 cm
Cijena: 70 KM



UNIKATNA ZNAČENJA TEVHIDA
Autor: Muhammed b. Salih el-Usejmin

Knjiga tevhida šejha Muhammeda b. Abdul-Vehhaba zasigurno je jedna od najčitanijih knjiga o tevhidu. Učenjaci već stotinjak godina proučavaju ovu knjigu i pišu svoje komentare na istu.
Tevhid kao univerzalna konstanta, bez koje je čovjekova vjera ništavna, centralna je tema knjige.
Jednostavnost u izrazu, uz upečatljivu poruku koju sa sobom nosi, čitaoca ne mogu ostaviti ravnodušnim. Na vrlo suptilan i prefinjen način šejh Usejmin komentariše određene pojave koje su sveprisutne u vremenu u kojem živimo. Međutim, on se ne zaustavlja kod komentara nego nudi rješenje za određene situacije kao i pojave. Kroz cijelu knjigu jasno i precizno su naznačene unikatne vrijednosti koje tevhid nosi sa sobom. Stoga ova je knjiga neizostavno štivo za svakog muvehhida ( monoteistu) koji ljubomorno želi da očuva svoju vjeru i bude od onih koji Gospodara svjetova obožavaju ispravno, bez primjesa širka i drugih štetnih novotarija koje poput korova nagrizaju zdravo mu'minsko tijelo.


Tvrdi uvez;440 str; 25 cm
Cijena: 25 KM



OČIGLEDNI DOKAZI BOŽIJEG POSTOJANJA
Autor: MUHAMMED MUTEVELLI EŠ-ŠA'RAVI

U ovom djelu, autor izuzetno komplikovane i razumu teško razumljive teme, kao što su stvaranje čovjeka i svemira iz ničega, ugovor između Allaha i Njegovih stvorenja u momentu kada još ljudske duše nisu bile otjelovljene, vjerovanje u transcendentalno, smjenjivanje dana i noći, zakoni sna i jave, tajna života i dr., argumentirano, ali krajnje pažljivo i razumu jednostavno iznosi. Sve ranije maglovite i nejasne slike naših predodžbi nestanu, a pojave se potpune i cjelovite slike koje nam kristalno jasno ocrtavaju svaki detalj spomenutih tematskih cjelina.

Uz knjigu poklon DVD: Očigledni dokazi Božijeg postojanja
Vjera i nauka
Sura El-Bekare s tekstom
Tvrdi uvez;212 str; 21 cm
Cijena: 15 KM



ISLAM PROKLINJE TEROR
Autor: HARUN YAHYA

Tema ove knjige predstavlja činjenicu da jedna Božanska vjera apsolutno ne može biti izvor teroru. Ova činjenica se jasno očituje kroz Kur'an i kroz praksu prvo Muhammeda sallallahu alejhi we sellem, a onda i svih muslimanskih vladara kroz historiju. Ubijanje nedužnih osoba je grijeh, a vjernik, odnosno osoba koja u sebi nosi strah od Allaha dž.š. nikako ne može počiniti takvo nešto. Kada se traže akteri terora, ne treba ih tražiti u religioznosti, već u - ATEIZMU. Nije bitno ime koje nose teroristi, nije bitno što piše u njihovim ličnim kartama on je ateist, a ne vjernik.


Meki uvez;148 str; 24 cm
Cijena: 12 KM Sniženo: 8 KM



ISA ĆE DOĆI
Autor: HARUN YAHYA

Kao i svi drugi pejgamberi Isa, a.s., je odabrani rob koga je Allah, dž. š. zadužio da ljude poziva na Pravi Put. Suprotno vjerovanjima mnogih, Isa a.s. nije razapet na križ, niti je umro iz bilo kojeg drugog razloga. Allh dž.š. ga je uzdigao Sebi što se u Kur'anu kategorički ističe. Isa, a.s. će u ahir-i-zemanu ponovno biti vraćen na Zemlju.


Meki uvez;80 str; 19 cm
Cijena: 5 KM



ISA/ISUS U KUR'ANU I BIBLIJI
Autor: dr. hfz. Almir Pramenković

Ovo djelo je magistarski rad objavljen kako bi bio dostupan široj čitalačkoj javnosti, naročito onima koji su zainteresirani za pitanja dijaloga između muslimana i kršćana. U vremenu brojnih napetosti i opterećenosti kršćansko-muslimanskih odnosa uzrokovanih terorističkim napadima i američko-britanskom invazijom na Irak, Afganistan i drugim dešavanjima, ovo djelo je dobrodošlo.


Tvrdi uvez;305 str; 24 cm
Cijena: 30 KM SNIŽENO: 21 KM



DOBA PRAVEDNIH HALIFA
Autor: Ševko Omerbašić

Prva četvorica halifa su svoju misiju i svoj zadatak ozbiljno shvatili da ništa od onoga što je Muhammed sallallahu alejhi we sellem, utemeljio za njih nije moglo doći u pitanje, niti u pojedinostima niti u ciljevima. Oni su bili živo svjesni svoje posebne obavezanosti kur'anskim nalozima i porukama i poukama života i djela Muhammeda s.a.w.s.


Meki uvez;160 str;24 cm
Cijena. 12 KM







SVIJET ISLAMA ZA DJECU
Autor: Harun Yahya

Komplet od deset knjiga za djecu ali i za odrasle koje govore o Allahovoj moći stvaranja svih živih bića, svih stvari, zemlje, cijelog univerzuma. Čitajući ove knjige upoznat ćete se s ljepotom svijeta islama, bit ćete podučeni da budete milostivi prema stvorenjima na Zemlji. Shvatit ćete da sve što vidite oko sebe kao lijepo je takvo jer Allah voli ljepotu.
- JEDAN DAN MUSLIMANA
- DJECO, DARWIN JE LAGAO!
- UPOZNAJMO ISLAM
- MUDŽIZE TIJELA
- VELIČANSTVENO NEBO
- SVIJET ŽIVOTINJA
- GRADITELJI SAVRŠENIH SAĆA. PČELE
- MALI PRIJATELJI SVIJET MRAVA
- ALLAHOVO UMIJEĆE STVARANJA BOJA
- DABROVI GRADITELJI BRANA


CIJENA: 130 SNIŽENO: 80 KM




HISTORIJA ISLAMA
Autor:BESIM KORKUT


Udžbenik koji obrađuje kulturu, običaje i vjeru Arapa prije pojave islama, period život Poslanika sallallahu alejhi we selem, do njegove smrti, razdoblje pravednih halifa, oslobađanje Perzije, Egipta, ... ere Umejevića, osvajanje Španije, era Abasovića, provala Tatara, krstaške ratove, pad Španije, Osmansko carstvo do ukidanja hilafeta, pa sve do današnjih dana, seke i njihovih teritorijalnih rasprostranjenosti, te položaj muslimana u današnjem svijetu.


Meki uvez; 151 str, 21cm
Cijena: 15 KM



ZUHD-odricanje
Autor: Ahmed ibn Hanbel

Iako je važan i koristan na ovom i budućem svijetu, zuhd je često pogrešno predstavljen, razumijevan i primjenivan. Neki su ga odbacivali a drugi primjenjivali drugačije nego li to Islam traži i nego li su ispravne generacije razumijevale i primjenjivale.
Ebu Sulejman ed Darani na pitanje što je zuhd rekao je:" Ostavljanje onoga što te zaokuplja od Allaha"
Ibn Qajjim:"Neće biti ostvarena težnja prema ahiretu bez zuhda prema dunjaluku"
Ebu Osman: "Zuhd je ostaviti dunjaluk i ne brinuti se ko će ga uzeti"
Ibn Tejmije:"Propisani zuhd je ostaviti težnju za onim što ti ne koristi na dunjaluku ni na ahiretu"
Abdullah ibn Mesud je rekao svojim učenicima i suvremenicima u Kufi:"Vi više klanjate i postite od ashaba Muhammeda a.s. ali su oni bolji od vas". Rekoše:"Zašto Ebu Abdurrahmane?" Reče:"Zato što su oni težili ahiretu i kanili se dunjaluka više nego vi."


Tvrdi uvez; 614 sstr; 25 cm
Cijena: 35 KM



VRIJEDNOST UČENJA KUR'ANSKIH SURA
Autor: Abdullah Šehri

Čvrsto držanje za Allahovo uže jeste pridržavanje Kur'anskih propisa i slijeđenje njegovih uputa, rad po njemu i razmišljanje o njemu, razmišljanje o njegovim porukama i stalno podsjećanje na to.
Djelo je podjeljeno u tri poglavlja: prvi dio koji govori o vrijednostima Kur'anskih sura; drugi dio koji govori o nafila namazima koji imaju formu dobrovoljnih ibadeta, i to su djela na koja je upućivao Muhammed sallallahu alejhi we selem; i treći dio transkripcija sure Jasin


Tvrdi uvez; 154 str; 24 cm
Cijena: 12 KM


TAJNA ŽIVOTA, DUŠE I TIJELA
Autor: Salim Bazmol

Kaže Uzvišeni:" Pitaju te o duši. Reci:'Šta je duša-samo Gospodar moj zna, a vama je dato samo malo znanja'"(El-Isra', 85).
Djelo je podjeljeno u tri poglavlja: džinsko šejtanski svijet u kojem pisac na najljepši način odgovara na mnoga pitanja o džinskom svijetu potvrđujući to argumentima; drugi dio koji govori o nafila namazima, tj namazima koji imaju formu dobrovoljnih ibadeta i to su djela na koja je upućivao Muhammed s.a.w.s. ; i treći dio koji govori o duši, vrstama duše, svojstvima duša, borbama s dušom...


Tvrdi uvez; 134 str; 24 cm
Cijena: 12 KM



PUT KA ALLAHOVOJ MILOSTI
Autor:Seid Kahtani

U prvom dijelu se govori o značaju dove, zabranjenim stvarima u dovi, trenucima kad se dova prima, utjecaju dove na nevolje i nedaće...te preko stotinu dova za razne situacije sa arapskim tekstom, transkripcijom i prevodom. Drugi dio knjige govori o muslimanskim imenima i njihovom značenju. Treći dio govori o medicini Poslanika Muhammeda,a.s. gdje se objašnjava rukja, te načini liječenja sihira, uroka. Obrađeno je liječenje medom, čurukotom, hidžamom, sve u skladu s praksom Muhammeda s.a.w.s.


Tvrdi uvez, 118 str; 24 cm
Cijena: 12 KM



ISLAMSKA ZAJEDNICA U BIH ZA VRIJEME MONARHISTIČKE JUGOSLAVIJE (1918-1941)
Autor: Adnan Jahić

Posebna pažnja u ovom djelu je posvećena funkcioniranju organa Islamske zajednice, njihovim pristupima, metodama, i politici u suočavanju sa gorućim pitanjima vjerske, prosvjetne, kulturne i socijalne stvarnosti Bošnjaka između dva svjetska rata. U kontekstu toga naročito se fokusiralo na ličnosti i uloge trojice reisul-ulema: Džemaludina Čauševića, Ibrahima Maglajlića i Fehima Spahe, koji su utisnuli biljeg vlastite personalnosti na profil djelatnosti Islamske zajednice . ...


Tvrdi uvez; 664 str; 24 cm
Cijena: 70 KM



ISLAM I MUSLIMANI U HRVATSKOJ
Autor: Ševko Omerbašić

U ovoj Kronici islama na hrvatskim zemljopisnim prostorima autor bilježi događaje iz života i rada muslimana u Hrvatskoj od srednjeg vijeka od najnovijih dana.
U 10, 11. i 12. sttoljeću su prvi muslimani, zvani Ismailićani i Kalizije pozvani od tadašnjih ugarskih velmoža da im urede državu, nastanili današnja hrvatska područja. Autor u prvom dijelu kronike istražuje vrijeme davne povijesti islama na ovom području i to na temelju novih materijalnih i pisanih podataka.
U drugom dijelu, piše o vremenima turske vlasti više od 150 godina. Autor se koristi različitim izvorima: hrvatskim, bosanskim, turskim, austrijskim, vatikanskim, mletačkim, dubrovačkim ugarskim i drugim.
U trećem dijelu je skupljeno novije pamćenje, tj. vrijeme od 1878. godine i dalje.
Ime Hrvatske na arapskom Džervesija autora Eš-Šerifa El-Idrisija nalazi se u prijepisu knjige Nuzhetil-muštak iz 1404. godine i to je prvo i najstarije pisano ime Hrvatske. Autor je u dugogodišnjem radu koristio brojne neistražene arapske izvore u kojima je pronalazio potvrde o tome da su Hrvati iz ovih krajeva primili islam znatno prije nego su ovamo doprli Turci . U ovoj kronici autor je pokazao te izvore, a posebice u knjizi "Početak i kraj" ibn Kesira i " Ezzehire" knjizi Bessama Šenterija.
Djelo je izrazito bogato ilustrirano, prepuno raznovrsnih karata, ulomaka iz različitih radova koje je autor obradio i pronalazio informacije...


Tvrdi uvez; 712 str; 30 cm
Cijena: 100 KM



KUR'ANSKA HAMAJLIJA
Autor:Almin Omerašević

Ova knjiga će vam otkriti ono što ste pretpostavljali da postoji ali s čim se niste usudili suočiti. Razotkrit će vam svijet od koga ste strahovali.
Sihir, urok, ograma - bolesti koje traju i za koje se lijek ne nazire. Mogu li se izliječiti ove bolesti? Zašto se dešavaju, kakvog traga ostavljaju, kako ih liječiti i, na kraju, kako se zaštititi od onoga što ne vidimo ili onoga što ne poznajemo?
Šta znači otići gataru, pročitati horoskop, tražiti odgovore u astrološkim mapama ili koristiti zapise, hamajlije?
Kur'an je lijek. Kada uistinu Kur'an postaje lijekom za čovjeka? Ko su oni koji liječe Kur'anom? Koja su zabranjena, a koja dozvoljena liječenja?


Tvrdi uvez; 222 str; 24 cm
Cijena: 25 KM



KUR'AN ILI BIBLIJA
Autor: Ahmed Didat

Vjerska rasprava koja je prenesena na stranicama ove knjige jedan je od izuzetno lijepih primjera vjerskog dijaloga i sučeljavanja različitih stavova sljedbenika islama i kršćanstva. Na čitaocima je jedino da bez pristrasnosti , a otvorenog razuma, sa spremnošću da prihvate razumne argumente, razmisle o svemu rečenom i procijene utemeljenost svoga ubjeđenja. Neka zdrav razum bude sud kojim će presuditi o svom vjerovanju i svojoj religiji.


Tvrdi uvez; 187 str; 21 cm
Cijena: 15 KM



BUĐENJE AMBICIJA
Autor: Ebul-Feredž Zejnuddin Abdurrahman ibn Ahmed es-Selami ibn Redžeb el-Hanbeli

Izbor iz djela "Enciklopedija znanosti i mudrosti", verziju je sažeo Ebu Usame Selim ibn Id el-Hilali.
Ibn Redžeb, Allah mu se smilovao, u svom vjerovanju je slijedio školu prvih islamskih naraštaja (selefa). Dosljedno se pridržavao njihovih metoda i bio jedan od njihovih najvećih zagovarača tog vremena. Njegova djela to i potvrđuju.


Tvrdi uvez;650 str; 25 cm
Cijena: 35 KM





NEVIDLJIVI SVIJET
Autor: Muhammed M. Šaravi

Gajb je sve ono što je skriveno od čovjeka. Gajb ne podrazumijeva ono što je vidljivo, što oči vide i o čemu svjedoče. To se ne smatra gajbom koji treba da bude daleko od očiju.



Tvrdi uvez; 113 str; 21 cm
Cijena: 10 KM





SIHIR I ZAVIST
Autor:Muhammed M. Šaravi

Kao što nas je Allah dž.š. upoznao s postojanjem nevidljivih sila u univerzumu: šejtana, naprimjer, koje ne možemo vidjeti, dok oni nas mogu, tako nas je upoznao i s drugim skrivenim fenomenima, a to su sihir i zavist. Uzvišeni nas je poučio ispravnim metodama zaštite i čuvanja od ovih zlih, nevidljivih sila.
U ovoj knjizi dati su odgovori na nekoliko pitanja vezanih za ovu temu kao npr: što je sihir, ko su ti koji se njime bave, kakav je utjecaj sihira na čovjeka...


Tvrdi uvez; 141 str; 21 cm
Cijena: 10 KM



MEDICINA POSLANIKA MUHAMMEDA A.S.
Autor: dr. Abdulbasit Muhammed es-Sejjid

Kur'anski ajeti i Poslanikovi, s.a.w.s. hadisi obuhvataju brojne tekstove o hrani i ishrani koja čuva ljudsko zdravlje i određuju načine na koji se zdravlje čuva tako što nam se navode primjeri i pokazuje nam se kako se postiže potpuno tjelesno, psihološko i društveno zdravlje. Ako se osoba pridržava ovih uputa i pazi na način ishrane, to će za nju biti dobro.
Muhammed, s.a.w.s, se smatra prvim ljekarom koji je govorio o preventivnoj mediscini, prvi je zabranjivao sve ono što šteti zdravlju, svejedno radilo se o zdravlju ljudi ili životinja.


Tvrdi uvez, 269 str; 25 cm
Cijena: 25 KM



ZAVIST I UROK - OTROVI DUŠE
Autor: Medždi Muhammed eš-Šehavi

Zavist je jedna od najtežih i najštetnijih bolesti koje pogađaju društveni poredak jednog naroda. Ona je prvi grijeh kojim je ispoljena nepokornost Allahu dž.š. na nebesima - kada je prokleti Iblis pozavidio Ademu a.s. - i prvi grijeh kojim je ispoljena nepokornost Allahu dž.š. - na Zemlji kada je jedan od Ademovih sinova pozavidio drugome te ga zbog toga i ubio.
U ovoj knjizi će se pokušati dati odgovor da li zavist postoji, šta joj je bit i suština, šta je sunnetski dokaz o njenom postojanju i šteti od nje, šta o njoj govore učenjaci, može li se zavist odagnati prije nego se javi, kako se liječi, kako se Poslanik s.a.w.s. ophodio kada bi kod nekoga primjetio zavist...


Tvrdi uvez; 194 cm; 21 cm
Cijena: 12 KM



SVIJET MELEKA
Autor:Umer Sulejman el-Eškar

Meleki su svijet različit od svijeta ljudi i džinna. To je plemeniti svijet, u potpunosti čist i nepotvoren.Meleki su časni i bogobojazni, obožavaju Allaha dž.š. istinskim ibadetom, izvršavaju sve Njegove naredbe i nikada mu ne pokazuju neposlušnost.
Posredstvom kur'anskih i hadiskih tekstova upoznat ćemo njihov opis onako kako nam o tome ova dva izvora govore.


Meki uvez; 159 cm ; 20 cm
Cijena: 6 KM



VELIKA ZBIRKA POSLANIKOVIH s.a.w.s DOVA I HADISA SA KOMENTAROM
Priredio: Muhammed Ševkani

Ovo djelo je pisano u deset poglavlja
koji su podjeljeni u dva toma:
- vrijednost zikra, dove, salavata i selama na Poslanika, sallallahu alejhi we sellem, i adabi toga;
-vrijeme primanja dove, mjesta, stanja u kojima se prima, razlozi zbog kojih se prima, Allahovo najveće ime, Njegova lijepa imena, znak da je dova primljena, zahvala na tome;
- šta se uči ujutro i naveče, noću i danju, općenito i posebno, o spavanju i buđenju;
- o onome što je vezano za abdest, džamiju, ezan, propisane namaze i namaze spomenute u hadisima;
-o onome što je vezano za jelo, piće, post, namaz, zekat, hadždž; džihad i brak;
DRUGI TOM:
- o stvarima kao: grom, munja, kiša, vjetar, mlađak i pun mjesec,
- o onome što čovjeka zadesi u različitim prilikama i situacijama;
- o onome što čovjeka progoni i tišti, u životu i nakon smrti;
- o zikru koji ima svoju vrijednost ali nije vezana za određeno vrijeme, istigfar briše grijehe, vrijednost Kur'ana, određenih ajeta i sura iz njega;
- o vjerodostojnim dovama koje je učio Poslanik, s.a.w.s, a koje su općeg sadržaja


Tvrdi uvez; 2 knjige 470 + 350 str;24 cm
Cijena: 35 KM jedna knjiga




ZBIRKA KUR'ANSKIH DOVA I JASIN-I-ŠERIF
Priredio: Ajdin Ališković

Na početku zbirke je poglavlje koje govori o dovi općenito. o adabima dove, o potrebi dove u ljudskm životu. o vrijednosti dove...Nakon toga El-Fatiha, a u daljnjem sadržaju knjige ostale dove kojih ima ukupno osamdeset pet. Napisane su na arapskom jeziku, zatim je navedena transkripcija, te prijevod na bosanski jezik. Nakon svake dove nalazi se kraće objašnjenje u kojim okolnostima i situacijama je dova proučena, zatim imena poslanika koji su učili dove i preporuka za šta se pojedine dove mogu učiti u vremenu u kojem mi živimo.


Tvrdi uvez;292 str;20 cm
Cijena: 15 KM



HIDŽAMA - najbolji lijek
Autor:prof. Bilal Dervišić

Knjiga prof. Bilala Dervišića predstavlja interesantno iskustvo osobe koja je prakticirala raditi hidžamu. Knjiga je, u kontekstu gore navedenoga, značajno historijsko svjedočanstvo o jednom vremenu i peiodu reafirmiracije ove tradicionalne metode liječenja. Nadalje je na medicinskim radnicima, učenjacima i stručnjacima da nastave njenu reafirmaciju.
Ništa se ne može porediti sa onim sa čim je došao Poslanik, sallallahu alejhi we sellem, tako se i na našim prostorima ljudi trebaju upoznati sa medicinom Poslanika, s.a.w.s. i prakticirati je


Tvrdi uvez,126 str; 24 cm
Cijena: 25 KM



OKSFORDSKA HISTORIJA ISLAMA
Autor: John L. Esposito

Bogato ilustrirana sa preko 250 slika, knjiga pokriva materiju koja se proteže od predislamske Arabije i kazivanja o Poslaniku Muhammedu,s.a.w.s. i njegovim drugovima, preko razvoja islamskog učenja, islamske kulture i imperija koje su na njoj izrasle do uticaja islama na današnji svijet. Autor je okupio šesnaest vodećih znanstvenika, muslimana i nemuslimana. Knjiga pokriva širok spektar tema osvjetljavajući pitanja kao što su historijski susret islama i kršćanstva, uloga islama u Mogulskoj i Osmanskoj državi, rast islama u jugoistočnoj Aziji, Kini i Africi, politički, ekonomski i vjerski izazovi evropskog imperijalizma u 19. i 20. stoljeću, te muslimanske zajednice na Zapadu danas.


Tvrdi uvez; 741 str;24 cm
Cijena: 50 KM



POBJEDONOSNA GENERACIJA
Autor: Medždi el-Hilali

Vidimo da islamski umet proživljava veliko poniženje i jad, da boluje od rana i trpi posljedice velike slabosti i nemoći. Muslimani nisu jedinstveni, ne objedinjuje ih jedna zastava, a neprijatelji ih napadaju sa svih strana.
I ma koliko se ljudi trudili i zalagali za islam, diljem islamskog svijeta, time islamu neće vratiti pređašnju slavu, osim ako taj trud i zalaganje ne usmjere za ostvarenje osobina i odgoj pobjedonosne generacije.
U ovoj knjizi autor prezentira jedini put ka boljitku muslimanskog korpusa, put utemeljen na kur'anskim ajetima, vjerodostojnim hadisima i predanjima o požrtvovnosti neponovljive generacije muslimana kad je riječ o realizaciji islamskih načela.


Tvrdi uvez; 126 str; 20 cm
Cijena: 10 KM



DAVUD I SULEJMAN a.s.
Autor: Amr Halid

U knjizi se prvo navodi sve što se odnosi na Palestinu i Židove, zatim na Davuda,a.s, a potom se to upotpunjuje kazivanjem o Sulejmanu a.s. Obrađuje se i pitanje: kakva je istina o obećanoj zemlji?


Tvrdi uvez;112 str; 20 cm
Cijena: 12 KM






HAMAJLIJE, TALISMANI I RUKJE
Autor:Elvedin Rašid Huseinbašić

Iskušenja su neminovnost, Allah će iskušati svakog svoga roba, nekada dobrom, a nekada gubitkom imetka, zdravlja, voljene osobe itd.Nakon iskušenja i gubitka bilo koje vrste treba se preispitati svoj život. Međutim, tražiti lijek od hodža i učača rukji bez predhodnog čišćenja sebe i svog imetka od harama uzaludan je posao jer su vrata prema čovjeku sve dok to radi širom otvorena.
Sihiri, uroci i džinski dodir postoje, ali nisu oni krivci za sve probleme današnjeg čovjeka.
knjiga se sastoji od pet dijelova. uvod; o rukjama; o hamajlijama i talismanima; fetve i odgovori; učenje rukji

Tvrdi uvez,254 str; 24 cm
Cijena: 25 KM



SVA ČUDA SVIJETA
Izdavač: Mozaik knjiga Zagreb

Vulkani i pustinje, ledenjaci i slapovi - na svim kontinentima ima krajolika koji promatrača ispunjavaju strahopoštovanjem


Tvrdi uvez; 456 str; bogato ilustrirana
Cijena. 60 KM








DAN BOŽIJE SRDŽBE
Autor: Sefer el-Havali

Sav govor u ovoj knjizi je zasnovan na proročanstvima iz kršćanskih i jevrejskih knjiga. U njoj je autor spomenuo principe i metodologiju ophođenja sa tim proročanstvima. To je pisano u kontekstu primoravanja neprijatelja islama da prizna dokaze onim u što je i sam ubijeđen. Proročanstva kao i njihovi komentari jasno pojašnjavaju karakteristike "Rimske imperije" koja će postojati u posljednjem dobu i koja će nalikovati prošloj Rimskoj imperiji nevjerstvom i borbom protiv Allah dž.š. i vjernika, neprijateljstvom prema Allahovom Novom gradu( Mekki) i čistom i odabranom ummetu, kao i zato što će ući u savezništvo sa jevrejima radi borbe protiv Mesije i vjernika. Zbog ovoga Allah će je uništiti.
Ovo je dio intervjua šejha Sefera ibn Abdurrahmana el-Havalija dat londonskom magazinu el-Bejan
Meki uvez; 192 str; 21 cm
Cijena: 10 KM



POD ZASTAVOM UN-a Međunarodna zajednica i zločin u Srebrenici
Autor: Hasan Nuhanović

Ova knjiga je rezultat decenijskog rada . prikupljanja, selektiranja i analiziranja informacija, izjava i autentičnih dokumenata, među kojima su i oni koji do sada nisu uopće bili poznati široj javnosti. Ona na naki način raskrinkava ulogu međunarodne zajednice oličene kroz tzv. " zaštitne snage Ujedinjenih nacija" (UNPROFOR), a koji je u Srebrenici predstavljen kroz Holandski bataljon stacioniran u bazi u Potočarima.


Tvrdi uvez; 500 str; 24 cm
Cijena: 35 KM



ISLAM IZMEĐU ISTINE I OPTUŽBE
priredio: prof. dr. Hamid Tahir

Što bi uradili kad bi netko tko nije musliman od vas zatražio da mu sažeto kažete stvarnu istinu o islamu? Čime biste mu odgovorili da upita o najvažnijim postulatima vaše vjere? Kako biste odgovorili npr. onome koji tvrdi da je Kur'an tvorevina čovjeka ili da se na Vjerovjesnikov, s.a.w.s. sunnet čovjek nemože osloniti? Zbog čega je zabranjeno svinjsko meso? Ili zbog čega je dozvoljeno višeženstvo?...
Zadovoljavajuće odgovore i jak dokaz na ova i slična pitanja možete naći ovoj preglednoj i konciznoj knjizi u čijoj je izradi učestvovala grupa velikih znalaca i muslimanskih mislilaca Egipta.

Meki uvez; 120 str; 22 cm
Cijena: 10 KM



NAFILA - NAMAZI
Autor: Abdulvaris M. Ribo

"...U ovom djelu je autor stručno i nepristrasno pristupio pitanju dobrovoljnih namaza pozivajući se pri tome na vjerodostojne hadise. Logičkim rasporedom poglavlja, te jakom i autentičnom argumentacijom, autor je u ovoj jedinstvenoj studiji uspio objediniti osnovne propise koji se tiču dobrovoljnih namaza. Time je ovo djelo svrstano u skupinu nezaobilazne literature kada je riječ o ovoj tematici, naročito za ljubitelje profinjenog znanja koji ne daju prednost nikome nad riječima Poslanika, sallallahu alejhi we sellem."
Mr. Safet Kuduzović

Meki uvez; 121 str; 20 cm
Cijena:10 KM



LIJEČENJE DUŠA
Autor: Ibn Hazm el-Endelusi

Ibn Hazm je imao buran i uzbudljiv život koji je ostavio dubok trag na njemu kao čovjeku i kao islamskom učenjaku. Dobar poznavaoc života ovog učenjaka je i dobar poznavalac endeluzijskog čovjeka iz 11. stoljeća .
Ovo njegovo djelo uvelike otkriva i Ibn Hazma i vrijeme u kojem je živio i radio.


Tvrdi uvez; 103 str; 20 cm
Cijena: 6 KM




VELIKI IMAMI I VOĐE ISLAMSKOG POKRETA U SAVREMENOM DOBU 2
Autor: Abdullah 'Akil Sulejman el-'Akil

Prva knjiga "Velikani islamske da've i islamskih pokreta u našem vremenu" je probudila veliko interesovanje ne samo u islamskom svijetu, nego i svim sredinama gdje žive muslimani. Ona je, u stvari, samo početak jednog velikog i ozbiljnog projekta. Svoja interesantna i dokumentovana izlaganja o poznatim ličnostima iz reda islamske Da've, preporoda i reformi, profesor Abdullah 'Akil Sulejman el-'Akil je nastavio objavljivati. Rezultat toga je pojava ove knjige u kojoj autor iznosi svoja sjećanja i biografske podatke o četrdeset i osam zaslužnih islamskih ličnosti iz raznih dijelova islamskog svijeta.

Tvrdi uvez,519 str, 23 cm
Cijena: 47 KM




ŠEJTANOVE ZAMKE
Autor: Ibn Kajjim el-Dževzijje

Šejtan je pohlepan za onim što čovjek ima kad čini dobro. On ga na sve načine odvraća od toga. Sve što djelo bude korisnije čovjeku i draže Allahu dž.š. , šejtan ćemu se više protiviti. On vreba čovjeka u svakom hairli poslu
Čovjek nekad ne učini grijeh jer izostaje ono što vodi grijehu - to je stanje koje dolazi s okusom slasti imana, njegovih istina i užitaka što nadomješta srcu upadanje u grijehe, nekada zato što postoji nešto što zabranjuje - to je stanje onoga koga nešto zove da učini grijeh i koji ima želju da to učini, a istovremeno posjeduje vjeru i vjerovanje u Allahovu nagradu i kaznu.

Izdavač: Bookline - Biblioteka islamistika - knjiga 5
Tvrdi uvez; 296 str; 24 cm
Cijena 30 KM



UVOĐENJE ZALJUBLJENIH U VRT LJUBAVI
Autor: Ibn Kajjim el-Dževzijje

U ovom djelu autor govori o vrstama ljubavi, o propisima u vezi s njom, o tome koja je ljubav ispravna, a koja pogrešna, o njenim štetnostima i zlu koje može donijeti.Pokušao je objasniti koji su uzroci ljubavi, a koje stvari je sprečavaju.Navedena su neka tefsirska pojašnjenja, Vjerovjesnikovi hadisi, fikhska pitanja, predanja naših ispravnih predhodnika, neki stihovi i događaji iz stvarnosi koji se tiču ove teme. Neke priče će čitaoca podsticati, a neke plašiti. Ponekad će ga razveseliti, a ponekad rasplakati...


Izdavač . Bookline - Biblioteka islamistika - knjiga 3.
tvrdi uvez; 516 str; 24 cm
Cijena: 35 KM



BOLEST I LIJEK
Autor: Ibn Kajjim el-Dževzijje


Ibn Kajjim el- Dževzije je bio upitan: "Šta poštovana ulema i vjerski velikani (Allah im se smilovao) kažu o čovjeku koji je doživio iskušenje koje će mu, po vlastitom saznanju, uništiti ovaj i budući svijet ukoliko potraje? Na svaki način je pokušao da to otkloni od sebe, ali ono se samo podgrijalo i pojačalo. Kako da se od toga oslobodi? Kako da tu pošast otkloni?..."
Ispod ovog pitanja, naš učitelj (Allh mu se smilovao) piše:
ZA SVAKU BOLEST POSTOJI LIJEK...


Izdavač Bookline - Biblioteka islamistika - knjiga 1
Tvrdi uvez,349 str; 21 cm
Cijena: 30 KM



KNJIGA UPUTA ZA STRPLJIVE I ZAHVALNE
Autor: ibn Kajjim el-Dževzijje

Knjiga obrađuje sastavne dijelove strpljivosti, načine i vrste zahvalnosti. Poseban akcent stavljen je na osobine zahvalnog bogataša i strpljivog siromaha, osobine dunjaluka i stvari s kojima ovaj svijet poredi Allah dž.š., Njegov Poslanik i časni predhodnici, te kako se to u stvarnosti obistinjuje. U knjizi su nabrojane pozitivne i negativne stvari dunjaluka, šta približava Allahu dž.š., a šta udaljava od Njega, šta usrećuje a šta unesrećuje...


Bookline - Biblioteka islamistika - knjiga 4
Tvrdi uvez;411 str; 24 cm
Cijena:30 KM.
Tvrdi uvez;




UKRASI NOVOROĐENČETA
Autor: Ibn Kajjim el-Dževzijje

U djelu su temeljito obrađeni propisi prilikom rođenja djeteta, učenja ezana, nadijevanja imena, akika, propisi obrezivanja, kao i pojašnjenja obaveznosti odgoja i podučavanja djece, pravednost prema njima. Objašnjene su etape čovjekovog života - od sjemena do konačnog nastanjivanja u Džennetu ili Vatri


Tvrdi uvez;238 str; 24 cm
Cijena: 22 KM




DILEME SAVREMENE DJEVOJKE
Autor: Esra Nuray Sezer

U ovom djelu se skreće pažnja na probleme omladine i ukazuje na rješenja, istovremeno se ukazuje na porodične probleme kojima je danas društvo zahvaćeno i za koje ne može naći izlaz i daje se mjesto važnim uputama kako bi naše mlade djevojke dostigle istinsku sreću. Autorica govori o :
Ljepota kao iskušenje kod mladih djevojaka, istinsko lice takmičenja za miss, kada prođe ljubav iz bajke, ko su ljudi koji varaju naše mlade djevojke, zamka feminizma i naše djevojke, potreba za pokrivanjem mladih djevojaka, gorko lice nepristojnosti, odgoj naših mladih djevojaka, koji su problemi mladosti, zašto omladina bježi od kuće, zar ne znamo vrijednosti mladosti, zašto omladina umire, kakva treba biti ljubav prema Allahu, dž.š., ono što nam je tv uzela iz naših života, kako će naša kuća postati Džennet, kada se mora koristiti milosrđe, žena koja radi ili domaćica, smisao poštivanja roditelja, znamo li voljeti u ime Allah dž.š., da li smo strpljivi, kako moramo poznavati Allaha dž. š., stara godina-nova godina, zašto klanjamo namaz, šta je ogovaranje-šta nije, kako da činimo dovu


Meki uvez; 184 str; 21 cm
Cijena: 8 KM



PUT ISTINE
Autor: Nedima Krlić

Dokumentirana knjiga Put istine, predstaavlja projekat prezentacije islama, rađen sa ciljem upoznavanja ljudi sa istinskim značenjem islama.
Izbor podataka rađen je tako da su na jednom mjestu sakupljene uglavnom veoma značajne i zanimljive informacije koje govore o lakoći islamske vjere, o njenoj ljepoti i uzvišenosti. Prikupljena su i mišljenja nekih istaknutih ljudi o islamu kao što su: Muhamed Asad ( Leopold Weiss), Ismail Veislav Zejirski, Muhamed Ali(Cassius Clay),Jusuf Islam(Cat Stevens), Jacques Custoe, Napoleon Bonaparte, George Bernard Show, Bertrand Russel,Mahatma Gandhi, Michael Hart, Johan Wolfgang von Goethe, Lav Nikolajevič Tolstoj,Valerija Porohova, Vjačeslav Polosin,Emanuel Kant, Nikola Tesla.


Meki uvez;175 str; 21 cm
Cijena: 8 KM




DALEKO JE SINE SREBRENICA
Autor: Mirsad Mustafić

Autor je vlastito i nametnuto , historijsko i faktografsko stradanje i uništenje, podigao na nivo književno-pripovijedačkog. Bošnjaci su o svom stradanju šutjeli, a drugi su o nama najčešće pisali negativno ideološki.
U šutnji je zaborav, u zaboravu lijek od stradanj, a i opasnost od potpunog nestanka. Mustafićeve pripovijetke su žive-istinite pripovijetke najnovijeg bošnjačkog stradanja. Nekim likovima imena nisu mijenjanja. Većina preživjelih iz Mustafićevih pripovijetki ne živi više ni u Tuzli, ni u Sarajevu, a nema ih ni u Srebrenici. Rasuti su diljem svijeta. I njihovi potomci kojima je Srebrenica samo simbol... ili ne?


Tvrdi uvez,214 str;21 cm
Cijena: 25 KM




KOMUNIZAM U ZASJEDI
Autor: Harun Yahya

Koji su korijeni komunizma kao ideologije? Što se dogodilo da jedna toliko krvava i nemilosrdna ideologija nađe pristalice širom svijeta, da revolucijom dođe na vlast i da za sobom povuče milione ljudi? Gdje je rođen komunizam, kako se razvio i kako je okončao? Da li je zaista okončao ili i dalje predstavlja opasnost po svijet?
Lukavo se skrivajući, komunizam nastavlja sa svojim aktivnostima. U različitom obliku i pod različitim imenima nastavlja živjeti i čeka dan kada će naći priliku da čovječanstvu priredi patnje slične onima iz prošlosti...

Meki uvez; 192 str;24 cm
Cijena: 12 KM Sniženo: 10 KM




ŠEJTANSKO NEPRIJATELJSTVO PREMA ČOVJEKU
Autor: Muhammed M. Ša'ravi

" I kada bude sve riješeno, šejtan će reći:' Allah vam je pravo obećanje dao, a ja sam svoja obećanja iznevjerio; ali, ja nisam nikakve vlasti nad vama imao, samo sam vas pozivao, i vi ste mi se odazivali; zato ne korite mene, već sami sebe; niti ja mogu vama pomoći, niti vi možete pomoći meni. Ja nemam ništa s tim što ste me prije smatrali Njemu ravnim.'
Nevjernike, sigurno, čeka bolna patnja." (Ibrahim, 22)


Tvrdi uvez;110str; 2o cm
Cijena: 10 KM



ISLAMSKI KONCEPT ODGAJANJA ŽENSKE DJECE
Autor: Jusuf Rešad

Odgajanje ženske djece veoma je težak i komplikovan zadatak, osim onima kojima to Allah dž.š. olakša i koje On nadahne razboritošću i oštroumnošću, te onima koji budu slijedili uputu najboljeg među vjerovjesnicima i budu se pridržavali njegovih smjernica i direktiva.
Ova knjiga je pokušaj da se roditelji upute kako pružiti kćerkama ispravan islamski odgoj...

Tvrdi uvez; 265 str; 24 cm
Cijena: 25 KM




I. SLAVNA I VITEŠKA BRIGADA
Autor: Ibrahim Dervišević

Historiju odbrane Sarajeva i države Bosne i Hercegovine od agresije 1992- 1995. godine nije moguće predstaviti bez svjedočenja njenih učesnika i uvida u dokumente koji postoje u raznim oblicima o nastanku, razvoju i teškim borbama koje je vodila brigada na prostoru Velešića, Pofalića i Vogošće. To je brigada kojoj su procesu razvoja Armije BiH dodjeljivani različiti nazivi: 13. novosarajevska ili 13. pofalićko-velešićka brigada, 1.mehanizovana, 1. Slavna motorizovana i 111. Viteška brdska brigada.
Ovu brigadu snažno simbolizuju njen komandant rahmetli Enver Šehović i Žuč. Zato glavnu temu ove knjige čine podvizi boraca pod komandom rahmetli Šehovića, a kasnije i pod komandom Ramiza Bejića, Vahida Bogunića, Mehmeda Cere i autora ove knjige, Ibrahima Derviševića, na brdu Žuč i prostoru oko njega kao i na bojištu planinskih vrleti Bjelašnice i Treskavice.


Tvrdi uvez;518 str; 25 cm
Cijena: 35 KM




BRITANSKA POLITIKA U BOSNI I HERCEGOVINI 1992-1995.
Autor: Džemal Najetović

Srbijanski lobisit su sredinom 90-tih godina Britancima plasirali svoje laži o stanju na prostoru SFRJ. Namjera ove knjige je da pruži uvid u umiješanost Velike Britanije u raspad SFRJ, a posebno u njenu politiku prema Bosni i Hercegovini od 1992-1995. godine. Ona predstavlja svojevrsni pregled politike V. Britanije i njene diplomatije vezane za SFRJ i BiH od početka disolucije SFRJ 1991. godine pa sve do potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma, u decembru 1995. godine.

Tvrdi uvez,303 str; 25 cm
Cijena: 30 KM





SVIJET DŽINA I ŠEJTANA
Autor: Šejh Bedruddin Ebu Abdullah Omer ibn Abdullah Šebli Hanefi

Ovo djelo predstavlja sveobuhvatan govor o džinskom svijetu i propisima vezanim za njih. Neka pitanja obrađena u ovom djelu su:
utvrđivanje postojanja džinskog svijeta, potvrđivanje postojanja njihovog tijela i oblika i mogućnosti njihovog pretvaranja u druge oblike, njihov način života, objašnjenje njihove zaduženosti i odgovornosti za učinjenja djela...
U ovoj knjizi se opisuju i stanja u kojima se nalazi džinski svijet, spominju se spletke kojima su oni skloni, objašnjava se njihov način razmišljanja i njihove namjere...


Tvrdi uvez;323 str; 24 cm
Cijena: 25 KM




ENCIKLOPEDIJA ISLAMA
Autor: Cyril Glasse


Ova enciklopedija obrađuje oko 1200 odrednica.
Autor je prihvatio islam, a živi na zapadu. Na prevođenju je radila grupa prevodilaca. Djelo je ilustrirano, termini su transkribirani, navođeni su hidžretski datumi. Uopisu islamskih dužnosti i obreda zastupljeni su i stavovi drugih pravnih škola (mezheba)


Tvrdi uvez; 656 str; 30 cm
Cijena: 140 KM






SVIJET DŽINA I ŠEJTANA
Autor: Omer b.Sulejman el-Eškar

Šerijatski tekstovi nam otkrivaju tajnu svijeta džina i šejtana, govore nam o detaljima njihovog života, ali i upozoravaju na neprijateljstvo koje dio njih gaji prema ljudima i neprestan trud koji ulažu da bi nas odveli u zabludu i upropastili.
Sveznajući Allah je ovoj temi posvetio veliki broj ajeta u časnom Kur'anu, što treba biti pokazatelj njene važnosti.


Tvrdi uvez; 211 str; 25 cm
Cijena: 20 KM




ARAPSKO-BOSANSKI RIJEČNIK
Autor: Teufik Muftić

Ovaj riječnik već četvrt vijeka predstavlja nezaobilazno pomagalo za rad svima onima koji se na našim prostorima žele na bilo koji način baviti arapskim jezikom.


Tvrdi uvez; 1690 str; 29 cm
Cijena: 180 KM
Sniženo: 140 KM







IHJAU ULUMID-DIN
Autor: Ebu Hamid el-Gazali

Oživljavanje vjerskih znanosti - djelo rađeno u 9 tomova.
Djelo govori o vanjskim manifestacijama ljudskih dijelova tijela ( namaz, zekat...), o djelima srca koja čovjeka vode u propast ili ga spašavaju, o odgoju duše, njegovanju ahlaka, liječanju bolesti srca, o obuzdavanju strasti, pokuđenosti jezika,srđbe, zlobe i zavisti...
Nadalje, autor objašnjava prolaznost dunjaluka, prezrenost ovog svijeta, pokuđenost zaokupljanja dunjalukom. Objašnjava prezrenost imetka i pokuđenost privrženosti imetku, škrtost, pokuđenost slave i licemjerstva, oholost i umišljenost, samozavaravanje....


Tvrdi uvez; oko 600 str po tomu; 25 cm
Cijena: komplet 9 tomova - 230 KM
1 tom - 30 KM





PRIHVATILE SU ISLAM KAO BELKISA
Autor: Enisa Aganović

Na stranicama ove knjige su priče sesara koje su živjele u Beogradu i Srbiji, pod drugim imenom ili načinom života. Autorstvo pojedinih priča je njihovo, a druge je autorica rekonstruirala na osnovu njihovih razgovora.
One su nekada bile nešto potpuno drugo, ali je Allah dž.š. dao da prime islam i preuzmu emanet koji im je On, Milostivi, dao. Preuzele su, izdržale su, očuvaće ga- uz Allahovu dž.š. pomoć!
Ove žene samo su znakovi Allahove dž. š. moći, Njegove ljubavi prema njima i svima nama.


Tvrdi uvez; 151 str; 21 cm
Cijena: 13 KM




POKLON SESTRI KOJA SE JOŠ NIJE POKRILA
Autor:Abdulhamid el-Bulali
Šejtan uspjeva prići insanu kroz dvije velike kapije : sumnja i prohtjevi. oni su prepreka postizanju Allahovog dž.š. zadovoljstva i ulasku u Džennet.
Ovo djelo je pokušaj razbijanja najvažnijih sumnji i prohtjeva koji podstiču djevojke na odbacivanje hidžaba.



Tvrdi uvez; 102 str; 18 cm
Cijena: 10 KM





U ISLAMU JE ODGOVOR NA SVA PITANJA I SVE PROBLEME
Mr. Zijad Ljakić
Knjiga se bavi u većini njene tematike aktuelnim savremenim šerijatskim pitanjima iz oblasti akide, usulil-fikha, islamskog prava, ekonomije i medicine. Između ostalog ona obrađuje neka od slijedećih pitanja: hadis o podjeli Ummeta, međureligijski dijalog, međureligijsko zbližavanje i jedinstvo, eš'arije i maturidije, savremeni menhedž davanja olakšica, slijeđenje mezheba, zekat na dug i haram imetak, transplatacija organa, abortus, zaštita autorskih prava, plastične operacije...


Tvrdi uvez,590 str; 24 cm
Cijena: 35 KM




VELIKI IMAMI I VOĐE ISLAMSKOG POKRETA U SAVREMENOM DOBU

Abdullah 'Akil Sulejman El-'Akh

U ovom djelu autor svojom iskrenom i jakom riječju i perom, govori o djelu i životu ovih velikana. Stranice ovog djela prožete su ljubavlju i bratstvom, džihadom i da'vom, iskušenjima i saburom, hrabrošću i žrtvom... Sa svakim od ovih autoriteta pisac se tokom svog života upoznao i sreo. Njihovu borbu i sudbinu osjećao je kao vlastitu.


Tvrdi uvez; 663 str; 23 cm
Cijena: 47 KM




VRHUNAC SREĆE U DOKAZIMA TEVHIDA IBADETA
Sastavio: Salah el-Budejr

Prijevod i lektura- Abdurrahman Kuduzović, prof
Šerijatska recenzija- Hfz. Mag. Muhammed Fadil Porča

Pisac je tematski razvrstao preko hiljadu hadisa iz kojih dokazuje na opasnost i katastrofalne posljedice širka, njegove vrste i puteve kako ga se kloniti, te odgovorio na mnoga pitaanja kako se ne bi dozvolilo zabranjeno niti zabranilo dozvoljeno...


Tvrdi uvez; 856 str; 24 cm
Cijena: 35 KM



BOLEST I LIJEK (islam i medicina)
dr. Muhammed Es-Sejjid

O raznim bolestima i načinima liječenja ( bolesti želuca, oka, jetre, debelog crijeva, zglobova, mokraćnih kanala, dišnih organa, kožne bolesti, dijabetes...)
Prirodni dodaci ishrani, ljekovito bilje ( bosiljak, ruzmarin, gorušica, majčina dušica, đumbir, kadulja...)
Simptomi nekih bolesti i njihovi uzroci
Dove, ajeti iz Kur'ana

Tvrdi uvez; 257 str; 25 cm
Cijena: 25 KM





OSMANLIJSKA DRŽAVA - UZROCI USPONA I PADA
Autor: dr. Alija Muhammed Es-Sallabi

U djelu autor slikovito predstavlja nastanak velike islamske države, njene ekspanzije i kulminacije, pa njene propasti i nestanak. Živo opisuje sve njene vladare, otkrivajući čitaocu njihove najistaknutije osobine,uz naročit osvrt na privrženost vjeri i odnosu prema učenjacima.
Autor nije zaboravio ukazati na spletke neprijatelja, skrečući pažnju na njihovu mračnu politiku u pokušajima rušenja islamske države, izvana iiznutra.U tom konteksu upoznaje nas sa sadržajem pisma patrijarha Georgiosa, upućenog ruskom caru...
Upoznajmo historiju

Tvrdi uvez;629 str; 24 cm
Cijena: 35 KM




MEHLEM ZA SREĆU I NAFAKU
Fadil ef. Lutvić

Djelo preporučeno: muslimanima i muslimankama, bogatima i siromašnima, bolesnima i zdravima, sretnima i nesretnima, onima koji traže nafaku, koji traže duševni smiraj, onima koji neznaju zašto su stvoreni, onima koji žele drugima dobro, koji misle da su izgubljeni, onima koji žele da im se Allah dž.š. smiluje...


Meki uvez; 140 str; džepno izdanje
Cijena: 5 KM



SRETAN BRAK I PRAVA SUPRUŽNIKA
Ali Ahmed et-Tahtavi


Ebu Derda je rekao svojoj ženi:"Kada vidiš da sam ljut, oraspoloži me, a kada vidim da si ti ljuta, oraspoložit ću te. Inače, nećemo moći živjeti zajedno."

Meki uvez;151 str,21 cm
Cijena: 6 KM






POJAVA SLABLJENJA IMANA
Muhammed Selih el-Munedždžid

Svaki vjernik treba da probudi osjećanja svog srca. Treba i da upozna njegove skrivene bolesti i njene uzroke, te ga počne liječiti, prije nego što ga hrđa prekrije, pa se upropasti, što je opasna stvar. Allah dž. š. nas je upozorio na hladno, zatvoreno, bolesno, slijepo, okorjelo, slabo i zapečaćeno srce. U ovoj knjizi se upoznajemo sa pojavom oboljelosti i slabosti imana,uzrocima i načinima liječenja.


Meki uvez; 86 str; 21 cm
Cijena: 5Km




MU'DŽIZE MUHAMMEDOVE, S.A.W.S
Bediuzzaman Said Nursi

Ovaj rad izlaže više od tri stotine mu'džiza - nadnaravnih djela časnog poslanika Muhammeda, s.a.w.s, koja dokazuju istinitost njegovog poslanstva. Temelji kojima se rukovodi pisac su veoma bitni i hadisi koji su u njoj navedeni, pored toga što su vjerodostojni - sahih i prihvaćeni kod hadiskih autoriteta, prezentirani su uz pomoć najpouzdanijih predaja - rivajeta.


Tvrdi uvez; 307 str; 21 cm
Cijena: 15 KM




KAKO DA USAVRŠIMO SAMI SEBE
Halid Ertugrul

Usavršavati se u dobru je dragocjeno, vrijedno i mudro, zbog čovjekove duše, njegovih osjećaja i društva, a što je najbitnije - daje plodove kod Allaha, dželle šanuhu, na drugom - vječnom svijetu. Ova knjiga je svojstvena našem čovjeku i ona nudi modele za njegova očekivanja i želje.


meki uvez,173 str; 21 cm
Cijena: 6 KM





METODE ASHABA U PRENOŠENJU ISTINE
Šefik Kurdić

Ashabi su sve svoje mogućnosti i potencijale upotrijebili da bi dostavili i afirmirali istinu. Na tom putu su žrtvovali imetak, život i vrijeme. To je, uistinu, jedinstvena generacija u historiji ljudskog roda koja se s takvom snagom, predanošću i savješću više nikada nije ponovila. Zato nije čudno što su napravili uspjeh o kojem drugi mogu samo sanjati.


Meki uvez;124 str;21 cm
Cijena: 6 KM




HAZRETI OMER
Mustafa Necati Bursali

Allahov Poslanik, s.a.w.s. je rekao :"Omer ibn Hattab je kandilj ehli-dženneta!"U 33. godini života je dostigao vječiti spas i time zagazio u stepenik veličine koja mu je bila suđena. Nadimak mu je El-Faruk (onaj koji odvaja) a dao mu ga je Allahov Poslanik s.a.w.s. zato što je do tančina odvajao istinu od neistine.


Meki uvez; 340 str; 21 cm
Cijena: 10 KM




ČETIRI FIKHSKA VELIKANA
Muhammed Ali Kutb

Ova knjiga nije životopis i ne zalazi duboko i opširno u sve pojedinosti propisa mezheba i njihovih pravila. Cilj ovog djela je da čitaocu približi i pojasni život četvorice imama četiri mezheba: Ebu Hanife, Šafije, Malika i Ibn Hanbela,r.a, njihov rad, djelo, ideje, ostvarenja i sve što je potrebno učeniku tokom obrazovnog procesa.


Meki uvez; 144 str; 21 cm
Cijena: 6 KM




HAZRETI OSMAN
Mustafa Necati Bursali

U cijelom svijetu nikom, osim njemu nije bilo suđeno da uzme dvije kćeri Poslanika s.a.w.s. Poslanik s.a.w.s. je za Osmana r.a. kazao: "Čak se i meleki zastide kada gledaju u Osmanovu skromnost i čednost". Njegova velika duša kao da je nastala od mora znanja. Bio je more pobožnosti...


Meki uvez;206 str, 21 cm
Cijena: 10 KM




OSOBITOSTI UREĐENJA MUSLIMANSKE PORODICE
Ahmed Hasan Karzun

Bolno je to što se mnoga muslimanska društva danas okreću od Allahovog jasnog programa pod uticajem zlih kolonijalnih poduhvata i prezrenog mentalnog rata koji teži rušenju tvrđave muslimanske porodice, kvarenju morala i čednosti omladine putem izazivanja strasti i širenjem neistinitih sumnji kako bi islamski umet živio podaničkim poniženim životom u hajvanskoj atmosferi i tako zajedno sa njima upao u područje bestidnosti i razvrata lutajući u tminama strasti, pohlepe i tako žive bez vjere i morala.
Porodično sprovođenje jedinstvenog Allahovog zakona tokom prošlih 14 vjekova je potvrdilo originalnost njegovih propisa, djelotvornost u liječenju i prikladnost njegovog ostajanja pružajući islamskom društvu
uz Allahovu volju pokoljenja vjernika dobrog poroda, čvrste porodice,
mladiće koji se bore na Allahovom putu, pokorne žene koje ne pamti ni
jedan drugi narod prije niti će budući.


Tvrdi uvez; 275 str; 25 cm
Cijena: 25 KM




ZAŠTO SAM STVOREN
Husejn Čajlaković


Ovo je knjiga koja će običnom muslimanu otvoriti oči i pomoći da shvati ko je on, zašto je stvoren, odakle je i kuda ide. Nezamislivo je da jedan Allahov rob, musliman, proživi svoj život, a da nikad ne sazna što je islam, od kada je musliman i koje su životne stanice kroz koje mora proći svaki Allahov rob.


Meki uvez; 98 str; 21 cm
Cijena: 6KM




ZAŠTO SAM STVOREN
Husejn Čajlaković


Ovo je knjiga koja će običnom muslimanu otvoriti oči i pomoći da shvati ko je on, zašto je stvoren, odakle je i kuda ide. Nezamislivo je da jedan Allahov rob, musliman, proživi svoj život, a da nikad ne sazna što je islam, od kada je musliman i koje su životne stanice kroz koje mora proći svaki Allahov rob.


Meki uvez; 98 str; 21 cm
Cijena: 6KM
 



LEKSIKON ISLAMA
Nerkez Smailagić


Ovaj Leksikon islama ima namjeru da se civilizacijski obuhvate najbitnije religijske, kulturne, historijske i političke odrednice islamskog svijeta. Ovim djelom je trebalo da bude zaokružen i krunisan ogroman poduhvat jednog neumornog pojedinca da na našem jeziku temeljitije upozna čitaoce sa islamskom civilizacijom.
Međutim, autor za života nije uspio da ovo djelo dovede do čitalaca.


Tvrdi uvez; 687 str; 27 cm
Cijena: 6o KM






JASIN, VAKI'A, 'AMME-DŽUZ

Knjižica sadrži arapski tekst sura Jasin, El-Vaki'a, El-Mulk i 'Amme -džuz, kao transkripciju i prijevod istih. Na kraju je dova nakon učenja Kur'ana prijevod i transkripcija.


Tvrdi uvez;242 str; 15 cm
Cijena: 10 KM








VODIČ ZA HADŽ I UMRU
Muhamed Pezić, Rešad Plojović, Semir Rebronja


Ovo djelo je prilika da se budućim hadžijama uputi nekoliko praktičnih savjeta, koji se odnose na konkrtne detelje. Potrudite se da i vaš hadž bude hadž-mebrur. To se postiže iskrenim nijetom, dovama, strpljenjem i trudom tokom puta i obreda hadža.
Djelo je ilustrirano, dati su savjeti o tome što učiniti prije puta, tokom putovanja, boravka u Saudijskoj Arabiji, kako obaviti umru i hadž.
Također su dati odgovori na česta pitanja i nedoumice vezane za obrede hadža i umre. Na kraju je dat turistički vodič za zemlje kroz koje se prolazi prilikom putovanja.


Tvrdi uvez; 145 str; 21 cm
Cijena: 12 KM




VELIKI GRIJESI
prof. dr. Fuad Sedić

Ovo djelo je jedno od rijetkih knjiga na našem jeziku koji konkretno nude pojas spasa iz nemirnog mora poroka i grijeha koje nam nudi i nameće ovo vrijeme i ovo podneblje. Ona na jedan jednostavan način upućuje čitaoca kako se sačuvati zapadanja u zamku grijeha i koji metod koristiti u čišćenju od njihove prljavštine i zaraza. Svaki hadis koji autor citira je stručno ocjenjen, te ovom djelu daje još veću utemeljenost.


Meki uvez;304 str; 24 cm
Cijena:12 KM
 



MUSLIMANSKA LIJEPA IMENA
Mensur Zukorlić

Pored imena, u ovoj knjizi možete pročitati i sve o propisima koji se odnose na novorođenče. Da bi se korisnici ovog imenara lakše koristili, imena su podijeljena u dvije grupe: muška i ženska imena; iza imena su stavljene skraćenice jezika iz kojih imena potiču; pored oznake jezika iz kojega ime potiče, ime je pisano njegovom izvornom grafijom; značenja pojedinih imena su data sažetim definicijama.


Meki uvez,248 str; 21 cm
Cijena: 10 KM




ULJEPŠAJ SVOJ ŽIVOT
Sanin Musa

Često se čuje da ljudi govore kako imaju brata ili sestru, poznanika ili poznanicu, rođaka ili rodicu koji su vjernici, ali ne klanjaju ili su ljudi kod kojih treba rasplamsati žar imana u srcu, ili su od onih koje treba probuditi iz dubokog sna gafleta (nemara) i nevjerovanja u Stvoritelja.
Ova knjiga je pokušaj da se ljudi okoriste i Allahu približe, te bi mogla biti sebebom upute mnogih Allahovih robova na Njegov Pravi put.


Meki uvez; 173 str; 20 cm
Cijena: 10 KM




TIRMIZIJIN SUNEN komplet 7 knjigaCijena: 200 KM

SPECIJALNA PONUDA: 150 KM







 
VODIČ ZA MUSLIMANSKI BRAK
Ruqayyah Waris Maqsood

Moderni život sa sobom nosi pritiske i iskušenja koji mogu uništiti i najstabilniju vezu. Više nego ikad ranije, danas postoji potreba za pažljivim razmišljanjem o mehanizmima koji pomažu suprugu i supruzi da žive skupa i poštuju prava jedno drugoga. Ova lahko čitljiva knjiga vodi čitaoca kroz odgovarajuće pasaže Kur'ana i Hadisa, raspravlja o glavnim društvenim i, emocionalnim i seksualnim problemima koji mogu utjecati na vezu, sugerirajući mnogo praktičnih načina kako ih riješiti.


Meki uvez; 165 str; 21 cm
Cijena: 10 KM





SNAGOM VJERE DO SAVRŠENSTVA DUŠE
Munir Gavrankapetanović

Islam je ukazao na prirodan, jasan put ka dosegu najljepših vrlina i osvijetlio cilj koji se nalazi na kraju tog puta - savršenstvo duše. Ovo djelo govori o napornom putu ljudskih duša kroz vrtove vrlina i močvareljudskih poroka na putu ka najvišem cilju - savršenstvu duše. Ovo je skroman podsticaj i umornim i jakim ljudima da ustraju na dobrom putu i da svoje urođene vrline razviju do najviših vrijednosti.


Meki uvez; 211 str; 21 cm
Cijena: 10 KM




RAMAZANSKA SIJELA
Muhammed b. Salih el-Usejmin

Okupljanja u mubarek mjesecu ramazanu prožeta su ukazivanjem i podsjećanjem na brojne propise posta, namaza, zekata, ali i na sve ostale propise koji su karakteristični za ovaj odabrani mjesec. Predavanja na ovim okupljanjima su uglavnom preuzeta iz djela "Kurretul-'ujunil-mubsire bi telhisi kitabi-t-tebsire" uz izmjenu neophodnih dijelova. U ovom djelu su tretirani mnogi ramazanski propisi, adabi, preporučene radnje, što je neophodno s obzirom na činjenicu da među ljudima postoji velika potreba za tretiranjem ove tematike.


Tvrdi uvez; 220 str; 25 cm
Cijena: 20 KM





NAUČI VLADATI SVOJIM EMOCIJAMA(emocionalna inteligencija - naučni i islamski pogled)
Dr. Me'mun Mubejjid

Ovo djelo ima za cilj da nas na jednostavan i popularan način upozna s osnovama emocionalne inteligencije i njenim uistinu značajnim doprinosom sretnom, zdravom i uspješnom životu.
Emocionalno inteligentna osoba razumije svoje osjećaje i osjećaje drugih, izražava ih tako da ih drugi razumiju, prijateljski i ljubazno se ponaša i poštuje druge, suosjeća i surađuje u rješavanju problema.
Danas smo, nažalost, svjedoci ekstremnih primjera emocionalne nepismenosti i nemogućnosti kontroliranje vlastitih emocija.


Tvrdi uvez; 255 str; 20 cm
Cijena: 25 KM




RAZUMIJEVANJE PRIORITETA
Jusuf El-Kardavi


Ko pogleda naš život, njegove razne aspekte: materijalne, moralne, idejne, društvene, ekonomske, političke ili bilo koje druge, vidjet će da je vaga prioriteta u njemu potpuno poremećena. Onome što je vezano za umjetnost i razonodu se uporno daje prednost nad onim što je vezano za nauku i obrazovanje. U omladinskim aktivnostima veća se briga posvećuje fizičkom odgoju nego umnom. Zvijezde društva, njegove najsvjetlije ličnosti, nisu učenjaci, nosioci velikih ideja i misionari, nego su to glumci, fudbaleri i njima slični.

Meki uvez, 261 str; 21 cm
Cijena: 12 KM




IZBOR POSLANIKOVIH s.a.w.s. HUTBI
Jusuf Ramić

Hutba je bila jedino sredstvo pomoću kojeg je Allahov Poslanik, Muhammed, s.a.w.s, pozivao u islam tokom svog boravka u Mekki. Prelaskom Allahovog Poslanika u Medinu, hutba dobija nove dimenzije, a nešto kasnije postaje obligatna dužnost (farz9 petkom na džuma-namazu, bajramima i u vremenu hadža. Motivi i teme Poslanikovih s.a.w.s. hutbi su : misionarska djelatnost, objašnjavanje vjerskih propisa, dogovaranje (mušavera), rad na jedinstvu islamske zajednice, borba protiv naslijeđa džahilijeta, sklapanje braka, ispitivanje porijekla imovine...


Meki uvez; 273 str; 21 cm
Cijena: 15 KM




ZAŠTITA OD DŽINA I ŠEJTANA
Rida Eš-Šerkavi

Kao što sam autor kaže, ovu studiju je napisao kako bi se oni u nedoumici , kojima se dogodilo nešto slično kao i njemu, na najlakši i najbrži način oslobodili utjecaja sihra, messa- opsjednutosti i tome sličnog. Autor je sabrao iz Allahove Knjige, sunneta Prvaka svih svjetova, sallallahu alejhi we sellem, i nešto iz života prvih odabranih generacija.


Tvrdi uvez;269 str; 25 cm
Cijena: 25 KM



 
SVJEDOK HISTORIJE - ispovijest palestinskog diplomate
Fajez Khalil

Knjiga predstavla intimnu historiju svjedoka svih nemilih događaja u modernoj povijesti Palestine i palestinskog naroda.Autor okom neposrednog aktera svih dešavanje u i oko Palestine, kontinuirano prati genezu najobičnijeg palestinskog čovjeka od rođenja preko nevinosti odrastanja i mladalačke saznajnosti srži problema do zrelih godina života u kojem se sublimira cijela težina palestinskog pitanja.


Tvrdi uvez; 131 str; 21 cm
Cijena:10 KM






SMISAO KUŠNJE
Ibn Kajjim el-Dževzijje

Iskušenje ljudima pomaže da sazrijevaju i jačaju, a onima koji se Allahu iskreno s dovom obraćaju, ono pomaže da budu čvrsti i odlučni. Iskušenje vjernicima nikada ne predstavlja zlo; ono je dobro pred koje Allah izvodi svoje robove da bi Mu se vraćali, da se diče vjerovanjem koje posjeduju, taman kad bi im kandžija prokidala kožu, okovi stezali vratove, a lanci im sputavali ruke i noge.


Tvrdi uvez; 84 str; 20 cm
Cijena:10 KM




DŽENNETSKE KAPIJE
Nedžad Ćeman

U vremenu krize duhovnosti i moralne degradiranosti koje iskazuju svu svoju žest, štivo koje nas podsjeća na vrhunske moralne kvalitete i viši smisao ljudskog djelovanja, zaslužuje našu punu pažnju. U knjizi je predstavljeno osam džennetskih kapija, i to: iman, Prava drugih, Strah i nada, Samokontrola, Strpljivost i zahvalnost, Namaz, Udjeljivanje i Ihsan.


Meki uvez;127 str; 20 cm
Cijena:10 KM



JERUSALIM U KUR'ANU
Imran N. Hosein

Najznačajnija od svih društvenih tema o kojima se govori u Kur'anu, a koju treba podučavati u islamskim obrazovnim institucijama danas je pitanje Jerusalima u Kur'anu. Upravo tim pitanjem, više negoli ijednim drugim, muslimani mogu uspješno odgovoriti na današnje napade bezbožnog svijeta koji prisiljava muslimanski svijet na takve izmjene vjere kako bi se prilagodili Izraelu. Muslimanskim učiteljima i islamskim školama ne bi smjelo biti dopušteno da prihvate 'neutralno' stajalište o pitanju jerusalima u Kur'anu.


Meki uvez;301 str; 21 cm
Cijena: 




RAZUMIJEVANJE ŽIVOTA MUHAMMEDA ALEJHISSELAM
dr. Muhammed Se'id Ramadan el-Buti


Stvarni cilj izučavnja Poslanikovog s.a.w.s. životopisa jeste da musliman, nakon što teoretski shvati Poslanikovu s.a.w.s. biografiju kao skup načela, pravila i propisa, ima predstavu o cjelokupnoj biti islama praktično manifestovanoj u životu Poslanika s.a.w.s. Kao dodatak, u knjizi je napisan i rezime o historiji četvorice pravednih halifa .


Tvrdi uvez;598 str; 25 cm
Cijena: 50 km




KAZIVANJA O PEJGAMBERU
Salko Omerbegović


Komplet od četiri knjige primjeren savremenim mlađim generacijama. Autor je ovo djelo ispisivao konsultirajući najpoznatije naučne izvore iz "ilmu'l-hadisa" te dozvoljavajući svojoj umjetničkoj fikciji ispisao zanimljivo i uzbudljivo književnoumjetničko djelo. Odlika ovog djela je i što je ono ispričano u živoj atmosferi jedne bosanskomuslimanske porodice.


4 sveska u kartonskom omotu; 518 str; 21 cm
Cijena: 25 KM






DŽENNET I DŽEHENNEM
Sulejman El- Eškari

Vjerovanje u Džennet i Džehennem jeste suštinska osnova islama, a onaj koji ga negira i vjeruje u nešto drugo nevjernik je.Džennet i Džehennem posljednje su odredište svakog čovjeka i zato nema sumnje da njihova spoznaja i rad za njih ima poseban značaj. Džennet i Džehennem Allahova su nagrada i kazna i Uzvišeni Allah njima nagrađuje i kažnjava koga želi.



Tvrdi uvez;204 str; 21 cm
Cijena:15 KM





DŽIBRIL, A. S
Autor: Mensur Abdul-Hakim Muhammed


Svijet meleka jeste svijet koji slavi i hvali Allaha dž.š. danonoćno. Oni su svijet pokornosti Allahu dž.š, apsolutne pokornosti. Stvoreni su od svjetlosti, a vjerovanje u meleke jeste obavezno.
Džibril a.s. povjerenik je Božije objave Njegovim poslanicima i vjerovjesnicima, on je dolazio Poslaniku s.a.w.s sa časnim Kur'anom od prvog susreta u pećini Hira pa do preseljenja Poslanika s.a.w.s na onaj svijet.



Tvrdi uvez, 264 str; 21 cm
Cijena: 25 KM






KARAKTER MUSLIMANA
Autor: Muhammed el-Gazali

Ova knjiga započinje uvodom o etici u islamu koju je autor povezao sa drugim islamskim učenjima i obredima. U tom uvodu se govori i o prirodi duše, utjecaju okoline itd. Zatim se autor osvrće na vrline koje islam propagira. Navedeni su svi izvori tekstova, a hadisi na koje se poziva su sahih i hasen.



Tvrdi uvez; 413 str; 21 cm
Cijena: 20 KM




OVAKO ME ŽIVOT NAUČIO
Autor: Mustafa es-Sibai


Ovo su autorove misli i dosjetke koje je počeo zapisivati u bolnici 1962. god. i nastavio poslije izlaska. Nisu poredane, pripremljene niti klasificirane, zapisivao ih je kako su mu padale na pamet.
Knjiga je sažetak autorovog života i iskustva koje je stekao što autor poklanja budućim generacijama...


Tvrdi uvez, 302 str; 24 cm
Cijena: 25 KM




BILAL IBN REBAH
Autor: Muhammed Abdu-r-Reuf

Bilal ibn Rebah je bio jedan od prvih koji priznaše vrijednost razumnog učenja nove vjere - islama. Islam je primio poslije Ebu Bekra r.a. Možemo zamisliti kako je reagirao Umejje, Bilalov gospodar, kad je čuo da je Bilal prestao obožavati plemenske idole svog gospodara da bi obožavao Jedinog Istinskog Boga...



Meki uvez; 64 str; 20 cm
Cijena: 5KM






ŽIVOT BOŽIJEG POSLANIKA s.a.w.s
Autor: En-Nedevi

U pisanju ove knjige pisac se oslanjao na sažetak Ibn-Hišamove Historije Poslanika, a kosristio se i nekim starim izvorima, kao i hadiskim zbirkama. Knjiga sadrži sažetak i srž historije života Poslanika s.a.w.s, njene izvrsne predaje i događaje, historiju prvog islamskog poziva, osvajanja i pobjeda, te čuda i neobičnosti poslaničkog odgoja.



Tvrdi uvez; 217 str; 21 cm
Cijena: 15 KM




VELIKI TUMAČ SNOVA
Autor: Ibn Sirin

U nauci tumačenja snova Ibn Sirin je neprikosnoveni autoritet. Istakao se i kao mufessir, muhaddis i fakih. U hadiskoj nauci Ibn Sirin se ubraja u kategoriju pouzdanih prenosilaca. Fenomen sna se ne treba podcjenjivati. Jedan dio Kur'ana Časnog je posvećen ovom problemu: san Jusufa a.s. u kojem je sanjao da mu je jedanaest zvijezda, sunce i mjesec palo na sedždu; san dvojice njegovih zatvorskih drugova; san vladara tadašnjeg Egipta; san Ibrahima a.s. u kome mu je naređeno da žrtvuje sina kao kurban... Muhammed s.a.w.s. se u brojnim hadisima osvrnuo na snove. Mnogi učenjaci su se bavili ovom problematikom kroz istoriju muslimanskih naroda.
Tvrdi uvez; 530 str; 25 cm
Cijena: 30 KM




VODIČ KA DŽENNETU
Autor: Ibn Kajjim El- Dževzi

Ovim djelom autor je želio radosnom viješću obradovati sljedbenike sunnet onim što im je Allah dž.š. pripremio u Džennetu. Knjiga sadrži izuzetne koristi, čudesne i rijetke pojedinosti, do kojih je mudžtehid došao svojim istraživanjem, ne oslanjajući se samo na puko prenošenje informacija iz knjiga svojih predhodnika. Ona sadrži velik broj merfu'-hadisa, mevkuf-predaja, tajne koje su skrivene u brojnim kur'anskim ajetima, krasne i duhovite primjedbe, te pojašnjenje za mnoge nejasnoće.


Tvrdi uvez;491 str; 24 cm
Cijena: 30 KM




ŠTA ISLAM KAŽE?
Autor: Ibrahim Hewitt

U ovom djelu objašnjen je stav islama o mnogim pitanjima i problemima današnjice. Islam nudi kompletan set pravila koji reguliraju svaki aspekt života. Ova knjiga nudi stav islama po pitanjima: abortusa, adopcije, braka, kontracepcije, alkohola, droge, muzike, džihada, homoseksualnosti, AIDS-a, terorizma, ropstva, samoubojstva



Tvrdi uvez;134 str; 21 cm
Cijena: 10 KM




PRIMJERI ISLAMSKE TOLERANCIJE
Autor: prof. dr. Abdu-l-Aziz ibn Abdu-r-Rahman Er-Rabi'a

Autor je uspio sakupiti mnoštvo primjera koji ukazuju na toleranciju, plemenitost i dobrotu vjere islama. Sve je to podijelio u pet poglavlja o kojim ukratko govori i povezuje ih. U prvom poglavlju pisac na jednostavan način obrazlaže ciljana pitanja iz temelja šeri'atskog prava. Drugo poglavlje govori o lahkoći islama u ibadetima; treće o toleranciji islama u ophođenju s drugim ljudima; četvrto o toleranciji islama u personalnom statusu i odnosu među supružnicima;i peto o toleranciji islama u kaznenom pravu.


Tvrdi uvez; 179 str; 20 cm
Cijena: 12 KM



 
NADNARAVNOST SUNNETA
Autor: Zaglul en-Nedždžar

U Svojoj Knjizi, kao i kroz sunnet Svoga posljednjeg Poslanika, Allah s.w.t. je iznio naučne činjenice jezikom koji je razumljiv modernom čovjeku. Ove naučne činjenice su znaci koji dokazuju božansku prirodu veličanstvenog Kur'ana kojeg je primio Muhammed s.a.w.s. Put je utrt za sve ljude da se predaju Allahu s.w.t. Oni prihvaćaju sve nevidljive činjenice koje je savremena nauka najprije negirala ali su ih kasnija naučna istraživanja dokazala istinitim i prihvaćenim.


Tvrdi uvez,154 str; 21 cm
Cijena: 15 KM




MAJKO, PRIČAJ MI O ALLAHU
Autor: Seldžuk Yildirim

Ovo je jedan od mnogobrojnih pokušaja da se da odgovor na pitanja koje jedan dječak postavlja svojoj majci, a na koja mu ona sa puno sabura i ljubavi pokušava odgovoriti, istovremeno zadovoljavajući njegovu radoznalost i ispunjavajući njegovo malehno srce toplim osjećajimaa prema jedinoj pravoj vjeri - dini islamu.


Meki uvez; 63 ilustrirane str; 20 cm
Cijena: 5 KM




REISOFOBIJA
Autor: Fatmir Alispahić

Ovdašnja islamofobija/reisofobija se majstorski dugo bavi naizgled "nevažnim stvarima" spravljajući čudnovat i opasan eliksir od medija i njihovih poganih i nečasnih namjera mjesecima, godinama...
Pravilo svih okupatora je da šire političku nesvijest nad svojom žrtvom, svim mogućim metodama, od kojih je po žrtvu najopasnija ona kada iz njenog sastava uzme svoje saradnike. Pred očima Bošnjačke prodane i potkupljene inteligencije i onih koji Bošnjake predstavljaju, događa se modeliranje budućnosti u kojoj Bošnjaci ostaju žrtva ali i krivac... Više nismo , ne želimo i nećemo biti tako naivni


Tvrdi uvez;178 str; 24 cm
Cijena: 20 KM




KNJIGA O EDEBU
Autor: Muhammed ibn Ismail El - Buhari

Imajući u vidu svu težinu i značaj islamskog odgoja i ponašanja u cjelokupnom islamskom učenju, imam El - Buhari je iz svoga "Sahiha" izdvojio čitavo jedno poglavlje - poglavlje o edebu. Novo djelo autor je obogatio mnogim novim hadisima i izrekama ashaba i tabiina



Tvrdi uvez; 542 str; 24 cm
Cijena: 25 KM




JASIN, TEBAREKE, AMME DŽUZ
...

Sure na arapskom jeziku, transkripcija istih, te prevod Besim Korkut. Napisan je i tefsir sure Jasin od Ibn Kesira


Tvrdi uvez;217 str; 17 cm-džepno izdanje
Cijena: 10 KM









DOVA POSLANIKA MUHAMMEDA A.S
El -Dževšenul-Kebir- Snažni oklop vjernika

Uz svoju univerzalnu poruku ova neuporediva dova može poslužiti svim ljudima. Arapski tekst, transkripcija i prijevod na bosanski jezik.


Tvrdi uvez;106 str; 20 cm
Cijena: 10 KM








ČEKAJUĆI MESIHA - traktat o zavjeri
Autor: Nijaz Omer

Ovom knjigom autor želi potaknuti čitatelje da počnu razmišljati. Ovo je knjiga o zavjeri stvaranoj stoljećima, koja se privodi kraju, a iza koje stoji jedan čovjek, um zla i beznađa, smrti i razaranja, nesreće i mržnje - Dedžal Mesih...


Tvrdi uvez; 216 str; 20 cm
Cijena: 20 KM






250 PITANJA I ODGOVORA O MUHAMMEDU A.S.
Autor: Nesiba Mahmud Talib

Koristeći metodu pitanja i odgovora, autorica je omogućila čitaocima da na što lakši način dođu do korisnih informacija o životu Allahovog Poslanika s.a.w.s. i da ih upamte.



Meki uvez;103 str; 18 cm
Cijena: 5 KM




STRAH OD VATRE
Autor:El-Hafiz Ibn Redžeb El-Hanbeli El-Bagdadi El-Dimeški

U ovom djelu autor je sakupio predaje koje govore o opisu i osobinama Džehennema, kao i predaje koje govore o onome što je Allah s.w.t. u njemu pripremio od kazni, poniženja i propasti za Njegove neprijatelje. To je opomena iskvarenim i nemarnim dušama i podsticaj da požure ka sreći i čestitosti. U ovom vremenu mnogim dušama je ovladao nemar i nada u dug život, te se zbog toga prepuštaju strastima i uživanjima, a pored toga očekuju kod Allaha uspjeh. A srca se neće očititi od strasti osim sa jednom od dvije stvari: strahom, kojeg prati nemir i zabrinutost ili iskrenom nadom i žudnjom

Tvrdi uvez; 197 str; 25 cm
Cijena: 20 KM




ODIJEVANJE MUSLIMANKI - moda za sva vremena
Autor: Hfz. mr. Senaid Zajimović


Zaborav vjere i vjerskih propisa je, nažalost, još uvijek veoma raširen. Autor objašnjava šerijatski stav prema odijevanju naših sestara i želi da motivira naše žene na ispravno ponašanje i oblačenje.
Šerijatski propis o pokrivanju žena, kao i svi Allahovi s. w.t. propisi, pokazuju se "Kao milost Gospodara tvoga"(Kur'an 28:86).


Tvrdi uvez,195 str; 19 cm
Cijena: 15 KM





MUDŽIZE MUHAMMEDA A.S.
Autor: Hafiz Ibn-Kesir

Ova knjiga je sažetak poznate Ibn-Kesirove hostorijske knjige "El-Bidaje ve n-Nihaje". U njoj se pojašnjava veličanstveni aspekt karaktera, pomognut beskonačnom Božijom moći. Ove mudžize su zbunjivale savremenike Muhammeda s.a.w.s, a njihov veliki utjecaj je evidentan u ušutkavanju onih koji su osporavali njegovo poslanstvo, dok su istovremeno bile utjeha vjernicima.


Tvrdi uvez,182 str; 21 cm
Cijena: 15 KM




APOKRIFNI HADISI- zbirka lažnih hadisa
Autor: Šefik Kurdić


Autor se fokusirao upravo na one hadise koji se učestalo koriste u narodu i literaturi. Nije rijedak slučaj na našim prostorima da pojedini vaizi, hatibi i muslimanski intelektualci u svojim nastupima koriste upravo takve hadise, što je apsurd i nedopustivo. Najveću odgovornost za očuvanje autentičnog islamskog učenja ima ulema koja treba biti istinski čuvar Poslanikovih s.a.w.s. riječi i prakse.Apokrifnim hadisom se smatra svako predanje koje je neko izmislio i pripisao Muhammedu s.a.w.s, a koje on nije izgovorio. Onaj tko prenosi ili citira ovakvo predanje, izuzev da ukaže na njegovu neistinitost, ubraja se u red lažaca na Allahovog Poslanika s.a.w.s

Tvrdi uvez,190 str; 22 cm
Cijena: 12 KM




ISLAMOM I MEDICINOM DO ZDRAVOG ŽIVOTA
Autor: Hassan Šemsi Baša


Knjiga je podijeljena u četrdeset zasebnih poglavlja od kojih svako predstavlja savjet. Liječnik je samo posrednik kojeg Allah s.w.t. šalje da liječi ljude, a istinski liječnik i iscjelitelj je samo Gospodar svjetova.


Tvrdi uvez;268 str; 20 cm
Cijena:15 KM





















MUSLIMANSKA LIJEPA IMENA
Autor: Mensur Zukorlić


Pored imena u ovoj knjizi se može pročitati sve o propisima koji se odnose na novorođenče, propisima akike, obrezivanja muške djece...
Da bi se korisnici ovog imenara mogli lakše koristiti njime, imena su podijeljena u dvije grupe - muška i ženska, iza imena su stavljene skraćenice jezika iz kojih imena potiču, a značenja pojedinih imena su data sažetim definicijama.


Meki uvez;248 str, 21 cm
Cijena: 10 KM








FETVE-PITANJA I ODGOVORI
Autor: Mr. Safet Kuduzović


Čitalac ovog djela lahko će uočiti da autor svojim odgovorima daje iskrene savjete koje crpi iz časnog Kur'ana, Poslanikovog s.a.w.s. sunneta i izjava eminentnih učenjaka ovog ummeta. Argumentacija je popraćena ocjenom autentičnosti hadisa i predanja i obilnom dokumentacionom podlogom.



Tvrdi uvez;620 str; 25 cm
Cijena: 35 KM 






UŽIVAJ U ŽIVOTU
Autor: dr. Muhammed bin Abdurrahman el-Arifi



Kao plod dvadesetogodišnjeg autorovog istraživanja života Allahovog Poslanika s.a.w.s, njegovih ashaba i situacija iz života istaknutih pojedinaca našeg ummeta, nastala je ova, autorovom srcu najmilija, naučno najkorisnija, ova knjiga. Autor kaže u uvodu:"Učinio sam da to budu riječi od srca ka srcu i kunem se da su potekle iz mog srca sa čežnjom da nađu svoj smiraj u tvom srcu i budu milost za tebe."


Tvrdi uvez; 331 str; 25 cm
Cijena: 25 KM





ODABRANICI BOŽIJI
Autori: Nurko Karaman, Isnam Taljić, Mustafa Prljača


Koncept knjige zasnovan je tako da je, rječju i slikom, prilagođen svima, djeci , starijima, onima koji se tek uvode u poznavanje islama, kao i ekspertima. Knjigom je bogatim ilustracijama i pripovijestima obuhvaćeno 25 glasonoša Božije riječi čije je poslanstvo potvrđeno u Ćasnoj knjizi -Kur'anu- kao i kazivanja o ostalim Božijim odabranicima navedenih u Kur'anu.



Tvrdi uvez; 362 ilustr. str;30 cm
Cijena: 30 KM





KLJUČEVI SPASA
Autor: Ahmed Al-Wakil Abdu-r-Rezzak


Liječenje Kur'ani-Kerimom od džinnskog uznemiravanja je jedino ispravno liječenje od šejtanskog i džinnskog dodira. Autor nam pojašnjava kakve moći imaju džinni, kakvi su, koje su šejtanove slabosti i nemoći. Opisuje kako izgleda obuzetost šejtanom, kako se zaštiti od nje, navodi ajete iz Kur'ani-Kerima za učenje rukje kao i fetve o liječenju Kur'anom. Iz svoje prakse je izdvojio neke zanimljive slučajeve i predočio nam ih.


Tvrdi uvez; 267 str; 25 cm
Cijena: 20 KM






BISERI VJEROVJESNIČKE MUDROSTI
Autor: Salih Indžić

Ovo je zbirka Poslanikovih s.a.w.s. odabranih sahih i hasen hadisa iz zbirke "Al-džami' as-sagir min hadis al-bašir an-nazir" od Dželaluddina es-Sujutija. Ocjene, tj. autentičnost i vjerodostojnost hadisa je gotovo u cjelosti preuzeta od vrsnog poznavaoca hadisa Muhammeda Nasruddina el-Albanija, rahimehullah kao i ostalih autoriteta u hadiskoj nauci.


Meki uvez,365 str; 24 cm
Cijena: 25 KM






KAZIVANJA O VJEROVJESNICIMA

Hafiz ibn Kesir

Knjiga je dio hafizovog djela "Početak i kraj" štampanog u 14 tomova.
Ovo je najopširnije djelo o vjerovjesnicima u kojem je autor koristio izvore iz Kur'ana, hadisa, predaja islamskih učenjaka, a ponekad
predajama kršćana i jevreja.
Prevedeno je u cijelosti bez skraćivanja.


Tvrdi uvez, 555str, 24 cm
Cijena: 35 KM




ZBIRKA HADISA ( Izbor)

Imam Muslim


Uz Buharjin "Sahih" ovo je najvjerodostojnija zbirka hadisa.
Obradu i bilješke uz tekst je napisao šejh Nasiruddin El-Albani.
Hadisi su pisani izvorno na arapskom te prevedeni.


3 toma, oko 2000 str
Cijena pojedinačno: 30KM
komplet: 75 KM




PUT PRAVOG MUSLIMANA
Autor: Ebu Bekr Džazir el-Džezairi

Knjiga u dva toma u vidu udžbenika u kome svaki vjernik može pronačo sve što ga interesira o vjerovanju, lijepom odgoju, vladanju, robovanju Gospodaru, o odnosima sa braćom, ...
svaki musliman koji bude radio pa knjizi svejedno radilo se o fikhu, edebu, ahlaku postupat će u skladu sa šerijatom i sunnetom posalnikom Muhammeda a.s.

Tvrdi uvez, 765 str, 24cm
Cijena: 45 KM




ŽENA IZMEĐU ŠERIJATSKOG I SVJETOVNOG PRAVA AUTOR: Mustafa es-Sibai


Ovo djelo je izuzetno vrijedno štivo napisano na temu položaja žene u društvu. Autor uočava i prezentira realno stanje, njegove vrijednosti i manjkavosti, te nudi šerijatska rješenja. Svojim stavom želi još više naglasiti potrebu odbrane dostojanstva žene i njenih, šerijatom zagarantiranih prava. Pokušava udaljiti ženu od iskorištavanja njene ženstvenosti koja je guši i čini nesretnom, nadajući se kako neće posrnuti kao njena sestra opijena zapadnom civilizacijom...


Tvrdi uvez, 286 str,24 cm
Cijena: 20 KM




ZAŠTITA OD DŽINA I ŠEJTANA U SVJETLU KUR'ANA I SUNNETA
AUTOR: Vehid Abdulselam Bali


VJEROVANJE U ALLAHA U SVJETLU KUR'ANA I SUNNETA
AUTOR: Sulejman Omer el-Eškar

VJEROVANJE SPAŠENE SKUPINE
AUTOR: Šejh Muhammed ibn Salih el-Usejmin

TOLSTOJ O MUHAMMEDU s.a.w.s
S turskog prevela Ramiza Smajić


"Koliko god to bilo čudno reći, za mene je islam neuporedivo uzvišeniji od krščanstva.
da je čovijek imao pravo izbora, svaki bi razuman čovijek nesumnjivo prihvatioislam, jednog Boga i Njegovog Poslanika."
LAV N. TOLSTOJ (1828-1910)
Slavni ruski pisac L.N.Tolstoj pričitao je 1908. godine i Indiji štampanu knjigu Abdullaha es-Suhreverija "hadisi Muhammeda a.s.". Od pročitanih hadisa sačinio je poslanicu i objavio u ruskoj izvođačkoji kući "Posrednik"
Ruski narod voljeo je Tolstoja zbog njegove neizmjerne snage i znalo se da će se rusko društvo, ako se pročuje da je prihvatio islam, početi okretati snažno islamu. Iz ovog razloga, Tolstojevu knjigu sa pobranim hadisima Muhammeda a.s., ruske obavještajne snage poput KGB-a nastojale su zadržati u tajnosti i sprečiti njeno dalnje štampanje. Tolstoj je ovom knjigom upoznao rusko čitateljstvo sa hadisima Muhammeda a.s.
Teme hadisa koje je pobrao zasnovane sa na pojmovima "siromaštvo" i "jednakost", čime je pokazao da brine za to da objasni ruskom narodui onima koji su obmanjivani šta je ispravno.
Tolstoj je, hadisima koje je odabrao i objedinio u ovoj knjizi, želio naglasiti da je islam mijesto istinske pravde i jednakosti, istinskog bradstva i požrtvovanosti, poštovanja i ljubavi prema čovijeku i drugom...
Tvrdi uvez, 20cm, 143 str.
Cijena: 15 KM



TEFSIR IBN ABBAS KOMPLET 6 TOMOVA


Abdullah Ibn Abbas je rođen 3 god. prije Hidžre. Bio je sin Abbasa, Poslanikovog s.a.w.s. amiđe. Svaki hadis koji je čuo, provjeravao je upoređujući ga sa drugim.Bio je poznat kao veliki učenjak. Nije samo sticao znanje već ga je prenosio i drugima. Podučavao je učenike Kur'anu, islamskom pravu (fikhu), nasljednom pravu, arapskom jeziku, etimologiji...
Ovo djelo sadržava većinu Ibn Abbasovih tumačenja Kur'ana.



Tvrdi uvez, 6 knjiga ukupno 2452 str, 24cm
Cijena: 250 KM



STVARANJE I RAZVOJ ČOVJEKA U SVJETLU MEDICINE I KUR'ANA
AUTOR: Muhammed Ali el-Bar


Knjiga je koncipirana kao komparativna studija u kojoj autor iz poglavlja u poglavlje derivira zaključke o medicini kao nauci koja, zapravo, idući sve dalje i dalje u svom razvoju i svojim saznanjima - potvrđuje i elaborira Kur'anske stavove o temema: genetika, akušerstvo...



Tvrdi uvez; 408 str; 25 cm
Cijena: 25 KM



NASMIJEŠI SE
AUTOR: Aid el-Karni



Možda ste se usrećiti čitanjem knjige "Ne Tuguj", a zatim ti kažemo "Nasmiješi Se"!
U knjizi su bezlazezne dosjetljive i smiješne zgode, blaga šala koja se ne kosi sa postavkama vjere i Šerijatom.
Neka nas Allah dž.š. usreći i doda osmijeh na lice, ukloni vaše brige, potištenost i tugu!!


Tvrdi uvez, 24cm, 191 str,
Cijena: 22KM



NAMAZ I PROPISI NJEGOVOG OSTAVLJAČA
AUTOR: Ibn Kajjim El Dževzijje



Kakav stav ima cijenjena ulema, koju je Allah dž.š. uputio i na Pravom putu učvrstio, u pogledu sljedečeg:
- U pogledu onoga ko namjerno ostavi namaz, da li je obaveza obiti takvog ili ne?
- Ako se ubije da li se ubija kao kao odoadnik od vjere i kao kafir, te se takav na gusuli, ne klanja mu dženaza i ne ukopava se na muslimanska mezarja, ili se ubija zbog prekršaja za koji je Šerijat odredio smrtnu kaznu, ali i pored toga ostaje muslaman?
- Da li ostavljanjem namaza propadaju i bivaju poništena sva čovjekiva djela?
- Da li se dnevni namazi primaju ako se klanjau po noći i da li se noćni namazi primaju ukoliko se klanjaju pa danu?
- Da li je validan namaz onoga ko klanja pojedinačno, a ima mogučnost klanjat u džematu?
- Ako je namaz takvog ispravan, da li je grješanj zbog napuštanja Džemata?
- Da li se uslovljva odlazak u Mesđid ili je dozvoljeno da se obavlja u kući
- Šta je propis za onoga ko ga obavlja brzo i ne upotpunjava ruku` i sedžu u namazu?
I JOŠ OVAKVIH PITANJA...

Tvrdi uvez, 25cm, 290 str.
Cijena: 25KM



MUSLIMANSA I PORODICA, Aktuelno pitanje
AUTOR: dr. Sulejman Topoljak



Naše majke, sestre, kćeri lahko mogu nasjesti, prihvatiti i povesti se za svim što im propaganda savremene civilizacije nudi. Rješenje je u odgoju, obrazovanju i moralnom osvješćivanju omladine.
Autor je koristio širu islamsku literaturu iznoseći stavove: za i protiv, vezano za svako pitanje pojedinačno potvrđujući da islam ne može biti prevaziđen. Islam u svakom vremenu i prostoru nudi ljudima spas od potopa nemorala i beznađa, a za najsavremenija naučna otkrića ima rješenja i upute.


Tvrdi uvez, 212 str, 24 cm
Cijena: 15 KM



MUSLIMANI SU JEDNI DRUGIMA BRAĆA
AUTOR: Amr Halid

MOJ BIJEG U ISLAM
AUTORICA: Deborah Callegari Hasanagić



Autorica Deborah Callegari Hasagić piše o njenom lutanju u tminama nevjerstva, nedoumice te o njenoj iskvarenoj namjeri da spozna istinu, o o njenom prihvatanju islam i iskušenjima koji su neizbježni na ovakvom putu.
knjiga govori o islamofobiji, bolesti od koje boluju mnogi Evropljani te o bolestima "nepravednog" zapada u čijem je ponašanju nagovještaj njegove propasti.
Nadam se da će ova knjiga razjasniti mnoge zablude i odkloniti mnoge nedoumice u vezi sa islamom- iz recenzije mr. Safeta Kuduzovića.

Tvrdi uvez, 21cm, 72str,
Cijena: 10KM



LIJEČENJE KUR'ANOM
AUTOR: Dr. Muharem Štulanović



Mnogi pojedinci i grupe muslimana, svjesno ili nesvjesno, izlaze iz vjere, idući raznim gatarama, vračarama...tražeći izlaz iz pakla raznih psihičkih i duševnih stanja, zbog čudnih i neobjašnjivih bolesti...
Kroz fikhske propise koji su navedeni u tekstu ove knjige, može se naučiti i shvatiti razlika između dozvoljenih i nedozvoljenih načina liječenja.
Jedino ispravno liječenje od šejtansko-đinskog uroka je liječenje Kur'anom i ono nema alternativu.


Meki uvez, 81 str, 21 cm
Cijena: 7 KM



LIJEČENJE KUR'ANOM
AUTOR: Dr. Muharem Štulanović



Mnogi pojedinci i grupe muslimana, svjesno ili nesvjesno, izlaze iz vjere, idući raznim gatarama, vračarama...tražeći izlaz iz pakla raznih psihičkih i duševnih stanja, zbog čudnih i neobjašnjivih bolesti...
Kroz fikhske propise koji su navedeni u tekstu ove knjige, može se naučiti i shvatiti razlika između dozvoljenih i nedozvoljenih načina liječenja.
Jedino ispravno liječenje od šejtansko-đinskog uroka je liječenje Kur'anom i ono nema alternativu.


Meki uvez, 81 str, 21 cm
Cijena: 7 KM



ISHRANA POSLANIKA MUHAMMEDA A.S.
AUTOR: Dr. Abdulbasit Muhammed es-Sejjid



-Ishrana između medicine i islama
-Ishrano do zdravog života
-Ishrana u ramazanu
-Ishrana dijabetičara
-Ishrana žene za vrijeme trudnoće, dojenja, ciklusa
-Ljekovita sredstva smokve, masline, grožđa, mlijeka, meda i mesa
-Lječenje nesanice, dijabetesa, probavnik smetnji, astme...

Tvrsi uvez, 25cm, 355 str,
Cijena: 25KM



ČESTITIM MLADIĆIMA I DJEVOJKAMA
AUTOR: Amr Halid

PREPOROD DUŠA
AUTOR: Sanin Musa


Ovom knjigom autor želi ukazati na harame koji nisu vidljivi oku ali su njihove posljedice razarajuće po društvo i prisutne svuda oko nas. Akcenat ove knjige je stavljen na čišćenje duše od tumora i raka ZAVISTI, MRŽNJE I OHOLOSTI. Dušu je nemoguće očistiti bez iskrenosti prema Allahu dž. š, bez Kur'ana i ahlaka Resulullaha s.a.w.s.
Preporod duša želi da one koji su u safu pred Allahom dž. š. oplemeni, podstakne, učvrsti i očisti kako bi se Gospodaru približili i kako bi On s.w.t. bio zadovoljan nama.



Meki uvez; 155 str; 20 cm
Cijena: 10 KM



NAJSRETNIJA ŽENA NA SVIJETU
AUTOR: Aid el-Karni


Bez sumnje najprodavanija knjiga na bosanskom tržištu. Hiljade sestara koje su pročitale ovu knjigu ne mali broj puta su je kupile ponovno da bi je poklonili drugim sestrama.


Tvrdi uvez, 20cm, 185str
Cijena: 15 KM




BRAK I INTIMNI ODNOSI U ISLAMU
AUTOR: Dr Šefik Kurdić



Uprvom dijelu knjige dr. Šefik Kurdić iznosi najbitnije elmente za značaj braka i bračnih odnosa i zaključuje da je brak jedna od najbitnijih brana za moralnu anarhiju i brojne neizlječive spolne bolesti koje haraju u savremenom svijetu.
Udrugom dijelu se tetira razvod braka uz opasku kako sačuvati brak od ne dođe do neželjenog razvoda koji za bsobom povlači brojne druge neželjene posljedice.

Meki uvez, 20cm, 110 str.
Cijena: 8 KM




RUŽA IZ BAŠČE RESULULLAHA
AUTOR: Sanin Musa


Djelo je prijevod, te kratki i jednostavni komentar 175 hadisa iz oblasti ibadata - taharet, namaz, zekat, post.
Ovo je prvo djelo na bosanskom jeziku zasnovano na najjačim i autentičnim hadisima (muttafekun alejhi) koji se prihvaćaju kod svih muslimana bez pogovora. Komentari opširnošću ne odbijaju od čitanja niti svojom sažetošću nude malo.


Tvrdi uvez, 215 str, 21 cm
Cijena: 13 KM



POSLANIKOVE FETVE
AUTOR: Ibn Kajjim El Dževzijje

POSLANIKOVE FETVE
AUTOR: Ibn Kajjim El Dževzijje

MUHAMMED s.a.w.s KAO DA GA VIDIŠ
AUTOR: Aid el-Karni



Jednostavnim rečenicama, slikovito, koristeći ajete i hadise pisac nam opisuje Posljednjeg Allahovog Poslanika s.a.w.s
O njegovom imenu, porijeklu, rodnom mjestu, djetinjstvu, poslanstvu...
O njegovim vrlinama: iskrenosti, strpljivosti, darežljivosti, hrabrosti, skromnosti, skrušenosti, blagosti..
O Muhammedovom s.a.w.s. zikru, činjenju dove...


Tvrdi uvez,177 str,20 cm
Cijena: 10 KM



HALIFE ALLAHOVOG POSLANIKA s.a.w.s
AUTOR: Amr Halid

Kur'an kao objava sa kojom je došao Vjerovjesnik je posljednja mudžiza koju ne ograničava vrijeme. Kada budemo prihvatili Kur'an kao naš životni put, postat ćemo prvaci i vođe ovog svijeta.
Ebu Bekr r.a, običan trgovac, tajnom Kur'ana i njegovom nadnaravnošću postao je simbol požrtvovnosti, truda i odvažnosti...
Omer r.a. - nakon što je proučio suru Ta-ha primi islam...



Meki uvez; 194 str;25 cm
Cijena: 15 KM



RIZNICA KUR'ANSKIH MUDROSTI
AUTOR: Amr Halid

U TVOJE IME ŽIVIMO
AUTOR: Amr Halid

STOPAMA MILJENIKA s.a.w.s
AUTOR: Amr Halid



...Su riječi koje govore više od svakog TV programa. to je način života koji je odabrao Uzvišeni Allah s.w.t. za čovjeka posredstvom koga je objasnio svoj zakon na zemlji.
To su stope koje je naš poslanik utkao u duše, umove i srca generacija koje su ih nasljeđivale dostojanstveno i ponosno.
Sljedimo stope Miljenika s.a.v.s. u opshođenju prema Gospodaru!
Sljeddimo stope Miljenika s.a.v.s. u opshođenju prema drugim ljudima!
Sljedimo stope Miljenika s.a.v.s.u njegovoj ličnosti, u njegovoj reformatskoj misiji.
Stopama Miljenika s.a.v.s.- riječi koje su moje srce obasjale svijetlom...

Meki uvez, 20cm, 200 str
Cijena: 15 KM



SPOZNAJ SEBE I KOSMOS, SPOZNAT ĆEŠ I STVORITELJA
AUTOR: Amr Halid



Knjiga koja nas podstiče na ibadet razmišljanja o spoznaji Uzvišenog Allaha s.w.t. i njegovoj svijetlosti. Podstiče nas da razmišljamo o Suncu, zvijezdama, širenju kosmosa, o stvaranju zemlje i života na njoj, o stvaranju prvog čovjeka, o duši.
Knjiga ima i dodatak o ramazanu, moralnom aspektu u odgoju omldine te o Poslanikovim osobinama koji je poslan da usavrši moral kod ljudi.


Meki uvez, 20cm, 156 str
Cijena: 12 KM





POUKE I SAVJETI IZ KAZIVANJA O VJEROVJESNICIMA
AUTOR: Amr Halid


Važnost kazivanja o vjerovjesnicima možemo shvatiti iz časnog Kur'ana - vječne Allahove s.w.t. mudžize - koji je kazivanju o vjerovjesnicima posvetio trećinu svog sadržaja.
Sve ono što se vjerovjesnicima dogodilo može se prenijeti na naš savremeni i realni život, kako bi izvukli pouku i korist, a zatim to iskoristiti u pravilnom shvaćanju i dobrim djelima koja služe našem društvu i kojima je zadovoljan naš Gospodar.



Meki uvez; 624 str; 25 cm
Cijena: 30 KM



POUKE I SAVJETI IZ KAZIVANJA O VJEROVJESNICIMA
AUTOR: Amr Halid


Važnost kazivanja o vjerovjesnicima možemo shvatiti iz časnog Kur'ana - vječne Allahove s.w.t. mudžize - koji je kazivanju o vjerovjesnicima posvetio trećinu svog sadržaja.
Sve ono što se vjerovjesnicima dogodilo može se prenijeti na naš savremeni i realni život, kako bi izvukli pouku i korist, a zatim to iskoristiti u pravilnom shvaćanju i dobrim djelima koja služe našem društvu i kojima je zadovoljan naš Gospodar.



Meki uvez; 624 str; 25 cm
Cijena: 30 KM





LIJEČENJE SRCA
AUTOR:Amr Halid

IBADETI VJERNIKA
AUTOR: Amr Halid

GOVOR SRCA
AUTOR: Amr Halid


Ova knjiga je upućena iskrenom srcu koje je žedno Dženneta. U knjizi su korisne rasprave i važna pitanja koja naša omladina postavlja sebi, prenoseći nam svoje istinite priče, iskreno pričajući o svojim bolima i radostima, i - kako da iznova osjetimo sreću islama i ljepotu življenja u hladu Allahovog s.w.t. zadovoljstva.




Meki uvez; 222 str; 25 cm
Cijena: 15 KM





BOLEST I LIJEK
AUTOR: Ibn Kajjim El Dževzijje

Knjiga je prikladan odgovor za onoga ko traži djelotvonar lijek. Knjiga koja govori o grijesimapritusnim kod ljudi i lijeku kojim ćemo preventnvio djelovati da ih ne činimo ili način na koji se liječiti da ih ne činimo više ako smo ih već imali pri sebi.


Tvrdi uvez, 24cm,
Cijena: 30 KM




ATLAS POSLANIKOVA S.A.W.S ŽIVOTOPISA
AUTOR: Dr. Shawqi Abu Khalil



Djelo je kompilacija različitih studija učenjaka dr.Shawqi Abu Khalila.
Sira se u ovom atlasu daje u sažetoj formi, a mape, dijagrami, objašnjena i fotografije dodani su da pokažu mjesta i pravce različitih događaja koji su se zbili za života Poslanika s.a.w.s. Mape i ilustracije predstavljeni su hronološkim redom



Tvrdi uvez, 272 str, 25 cm
Cijena: 3o KM


ASHABI SA SOFE MEDINSKE DŽAMIJE
AUTOR: Ebu Nuajm el-Isfahani

ATLAS KUR'ANA
Dr. Shawqi Abu Khalil


Ovo djelo je tako koncipirano da nam pomogne da složimo mozaik znanja, da činjenice, mjesto, pojave i likove smjestimo tamo gdje pripadaju na karti. Atlas Kur'ana prati sve Božije poslanike i njihove narode, događaje i bitke Božijeg Poslanika Muhammeda s.a.w.s




Tvrdi uvez; 258 str;25 cm
Cijena: 40 KM



BUĐENJE AMBICIJA
AUTOR: Hafiz Ebul-Feredž Zejnuddin Abdurrahman ibn Ahmed es-Selami ibn Redžeb el-Hanbeli

BEDEMI ALLAHOVE ZAŠTITE
AUTOR: Aid el-Karni

Knjiga koja će nam pomoći da budemo od onih spašenih.Govori o abdestu, dovi, zikrovima, bogobojaznosti, stvarima kojima ćemo zadiboti Allahovu zaštitu.


Tvrdi uvez, 24cm, 425 str
Cijena: 30 KM (16eur)





VRHUNAC ČEŽNJE ZA ŠERIJATSKIM DOKAZIMAAutor: El-Hafiz Ibnu Hadžer el-Askalani


knjige trenutno nema 
MEDINSKA POVELJA I LJUDSKA PRAVA
Autor: Dr. Admir Muratović

RADOST POGLEDA“
Komentar knjige
RIJADUS-SALIHIN (1. dio)

Autor: Selim b. 'Id el-Hilali



Autor se usredotočio na pojašnjenje
hadisa iz svakog poglavlja ovog djela, zasnivajući svoj rad na potpuno naučnim činjenicama i metodi ispravnih predhodnika u pogledu preuzimanja i argumetiranja hadisima , te nastojeći približiti njihovo značenje stjecateljima znanja. Hadise je preuzimao isključivo iz kapitalnih djela na kojima se temelji vjerovjesnički sunnet.



Tvrdi uvez,704 str, 24 cm
Cijena: 35 KM



MUVETTA, ZBIRKA HADISA
Imam Malik ibn Enes


Dovoljno je reći da je jedno od najstarijih djela iz hadiskih znanosti, a neki kažu i prva napisana zbirka hadisa.
Djelo je štampano u dva toma.


Tvrdi uvez,
Cijena: 30 KM jedan tom


PRIMJERI ISTINSKOG VJEROVANJA IZ ŽIVOTA VJEROVJESNIKA, ASHABA, EVLIJA I ŠEHIDA

Autor: Dr. Ahmed Ferid

Primjeri su iz života vjerovjesnika, ashaba, evlija i šehida.
Vjera islam i iman obećavaju ponos i dostojanstvo na ovom i budućem svijetu. Iskreni vjernici su cijenjeni u srcima drugih ljudi dok vladari, kraljevi i prinčevi, samo zato što imaju te naslove, ne uživaju takvu ljubbav...


Tvrdi uvez, 400 str, 24 cm
Cijena: 30 KM



SALAHUDDIN EJJUBI - VITEZ ISLAMA
Autor: Muhammed Redžeb el-Bejumi


Istorijsko djelo s faktima o jednom od najvećih i najhumanijih vojskovođa svih vremena, što priznaju i namuslimani.
Govori o stanju ummeta prije njegovog dolaska na vlast, a potom i njegovo oslobađanje Kudsa, sve do njegove smrti.
U prilogu su navedene izjave poznatih liččnosti o ovom velikanu kao i karte iz tog doba


Tvrdi uvez, 292 str, 21 cm
Cijena: 15 KM


KUR'AN NENADMAŠNI FENOMEN
Autor: Dr. Caner Taslaman


Naše gore list - autor je profesor na nekoliko prestižnih svjetskih univerziteta.
Čitajući knjigu bit ćemo svjedoci velikogbroja fenomena o kojima Kur'an govori, a što je nauka nedavno, ili će tek, potvrditi. Dolazi se do nepokolebljivog rezultata da je Kur'an Božije, a ne ljudsko djelo.
Toplo preporučujem knjigu svima, a pogotovo akademski obrazovanim ljudima iz svih oblasti, a koji još nisu okusili slast i ljepotu islama.


Tvrdi uvez, 425 str, 24 cm
Cijena: 35 KM



ZBIRKA DOVA I ZIKROVA - ZAŠTITI SE
Autor: Aid el Karni


Autor knjige "Ne tuguj" sabrao je dove i zikrove u knjižicu džepnog formata, prikladnu za nošenje uza se, sadržajem jako slična Hisnul muslimu.



Tvrdi uvez, 240 str, 14 cm
Cijena: 10 KM



ŠEJTANOVE ZAMKE
Autor: Ibn Kajjim el-Dževzijje

Iz naslova se vidi da se radi o šejtanovim spletkama i kako one djeluju na čpvjekovo srce, te kako se boriti protiv njih. Autor govori o iskušenjima strastima, muzici, pretjerivanju, uzdizanju i kako šejtan prikazuje ljudima lijepim sve ono što je loše...

Tvrdi uvez, 295 str, 24 cm
Cijena: 25 KM




UVOĐENJE ZALJUBLJENIH U VRT LJUBAVI
Autor: Ibn Kajjim el-Dževzijje


Knjiga je štampana u ediciji ETIKA ISLAMA u izdanju EL-KELIMEH, Novi Pazar. Ima 29 poglavlja i prikladna je za sve ljude kao pomoć za vjeru i ovodunjalučke stvari.
Nekad će vas rasplakati, a nekad oraspoložiti...

Tvrdi uvez, 520 str, 24 cm
Cijena: 35 KM





VODIČ KA DŽENNETU
Autor: Ibn Kajjim el-Dževzijje


Knjiga čijim čitanjem se povećava iman i žudnja za činjenjem dobra. Slika o džennetu postaje jasnija, a naša težnja ka džennetskim odajama sve veća. Naslov najbolje odražava njen sadržaj.


Tvrdi uvez, 495 str, 24 cm
Cijena: 30 KM



ZAŠTO KLANJATI
Autor: Muhammed b. Ahmed. b. Ismail el-Mukkaddem


Knjiga se sastoji od glavnog dijela i 3 dodatka. Glavni dio obrađuje temu naslova, prvi dodatak kulturu ponašanja i adabe vezane za džamiju i namaz. Drugi dio se odnosi na to kako šerijat tretira osobu koja se neodgovorno odnosi prema namazu, dok treći dio govori o temi tekfira. Svi dijelovi se nadovezuju jedan na drugi.


Tvrdi uvez,332 str,25 cm
Cijena: 25 KM




VIŠE OD 1000 SUNNETA U TOKU DANA I NOĆI
Autor: Halid el-Huseinan


"Reci: Ako Allaha volite mene slijedite i vas će Allah voljeti i grijehe vam oprostiti - A Allah prašta i samilostan je" (Alu-Imran 31)
Stepen vjernika se mjeri prema njegovom slijeđenju Poslanika s.a.v.s, a ova knjižica će vam pomoći da oživite što više sunneta u svom životu.


Tvrdi uvez, 185 str, 14 cm
Cijena: 10 KM




ŽIVOT NAKON SMRTI
Autor: Ahmet Bedžet


Napisana u formi razgovora. Obrađuje samu smrt i ispit u kaburu, proživljenje, strahote Sudnjeg dana, polaganje računa, Sirat ćupriju, strahote DŽEHENEMA i ljepote DŽENETA


Tvrdi uvez, 103 str, 21 cm
Cijena: 10 KM




MUDŽIZE VJEROVJESNIKA
Autor: Abdu-l-Mun'im el-Hašimijj


Mudžiza je pojava ili događaj koji je u suprotnosti sa uobičajenim zbivanjima u svijetu a s kojom Uzvišeni Allah pomaže svoje vjerovjesnike.

Knjiga govori o mudžizama datim Nuhu, Salihu, Musau, Ibrahimu, Uzejru, Sulejmanu, Jusufu, Ejubu te Isau, Allah im se smilovao, kao i o mudžizama datim Muhammedu s.a.v.s.



Tvrdi uvez, 240 str, 21 cm
Cijena: 15 KM



LJUBAV PREMA DOBRU I MRŽNJA PREMA ZLU U ISLAMU
Autor: Dr. Muhammed Seid el-Kahtani

Istina i laž se nikada neće moči pomiriti, stoga rijeć El-wela u osnovi sadrži značenje ljubavi, prijateljstva, naklonosti, vjernosti, odanosti koja ispoljava jedino prema Allahu, njegovu poslaniku i vjernicima dok riječ El- bera znači odricanje, negiranje udjela, neodobravanje i prezir te mržnju prema nevjerstvu, nevjernicima i neprijateljima islama i muslimana.

Tvrdi uvez, 425 str, 24cm
Cijena: 30 KM



OGRANCI IMANA
Autor: Fuad Sedić


Poslanik s.a.v.s. spominje da se iman sastoji od sedamdeset i nekoliko dijelova i ukazuje da je najvažnije od toga izgovoriti šehadet, to je vjera kojom je svaki pojedinac zadužen. Bez šehadeta i njegovog ispravnog poimanje ostali dijelovi iman nisu validni. Zadnji dio imana je maknuti s puta ono što smeta prolaznicima.
Između ovo dvoje su ostali dijelovi imana, koje su neki od učenjaka pokušali pobrojati...


Tvrdi uvez,448 str, 21 cm
Cijena: 30 KM



RIZNICA ZNANJA
Autor: Ibn Kajjim el-Dzevzijje


Knjiga koja u 14 poglavlja obrađuje mnoge teme počavši od vjerovanja, Kur'ana, tefsira, hadisa, o islamskom pravu, o znanju i učenjacima, o imanu i hajru, do raznovrsnih poruka, pouka i savjeta, koristi i mudrosti.


T
vtdi uvez, 440 str, B5
Cijena: 30 KM




ZBIRKA VJEROVJESNIKOVIH DOVA I ZIKROVA
Autor: Imam En-Nevevi
Knjiga koja će učenjaku i onom koji to nije povečati znanje i mudrost, dat mu lijep savjet i uputiti ga na najispravnije. Imam je za života dobio nadimak Muhjiddin, ali je iz svoje skromnosti zabranio da ga tako zovu (onaj koji je oživio vjeru) jedno od najvrijednijih dijela prevedeno na bosanski jezik.
Knjiga je poredana po poglavljima a kod hadisa je naglaseno u kojoj zbirci se nalaze i popd kojim brojem.

Tvrdi uvez, 480 str, 24cm
Cijena: 40 KM





SLIJEĐENJE PRAVOG PUTA
Autor: Šejhul Islam Ibn Tejmijje

Vrijedno dijelo šejhul-islama u dva toma u kojem je pojašnjena mudrost u pogledu odvračanja od puta nevjernika: od kitabija i neznalica te ono s čime je došao šenijat, supristavljajući se kitabijama i nearapima. Sadržaj koji bi trebao pročitati i primjeniti u svom životu svaki musliman i muslimanka.

Tvrdi uvez, 24cm, 796str (oba toma)
Cijena: 60 KM





BISTRO MORE POBOŽNOSTI I SUPTILNOSTI
Autor: Dr Ferid Ahmed


Knjiga koja po poglavljima obrađuje teme bolesti srca i načine liječenja, ogovaranje, vrste druženja, traženje oprosta, oholost, licemjerstvo, samoljublje, zuhd, borbu na Allahovom putu, strah i nadu, zadovoljsto, sjećanje na smrt, itd.


Tvrdi uvez, 320 str, 24cm
Cijena: 25 KM