Pretraži ovaj blog

srijeda

Hadisi


Hadisi Slideshow: Bilal’s trip to Sarajevo, Bosnia and Herzegovina was created by TripAdvisor. See another Sarajevo slideshow. Create your own stunning slideshow with our free photo slideshow maker.

ssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss


Ponuda Knjiga Slideshow: Islam’s trip to Sarajevo, Bosnia and Herzegovina was created by TripAdvisor. See another Sarajevo slideshow. Create your own stunning free slideshow from your travel photos.

Ismet Isaa jašarević Slideshow: Lijecenje’s trip to Lukavac (near Tuzla), Bosnia and Herzegovina was created by TripAdvisor. See another Tuzla slideshow. Create a free slideshow with music from your travel photos.                                                   


 
Istina dolazi od Gospodara vašeg, pa ko hoće – neka vjeruje, a ko hoće – neka ne vjeruje!” Mi smo nevjernicima pripremili vatru čiji će ih dim sa svih strana obuhvatiti; ako zamole pomoć, pomoći će im se tekućinom poput rastopljene kovine koja će lica ispeći. Užasna li pića i grozna li boravišta!Sura 18. El-Kehf (Pećina)


 
U 'Musnedu i Sunenima' bilježi se hadis koji prenosi Amra b. Šuajb u kojem stoji da je Allahov Poslanik s.a.v.s., rekao: " Naredite svojoj djeci da obavljaju namaz kada imaju sedam godina, a udarite ih zbog namaza s deset godina i rastavite ih u posteljama."
Allah dž.š., kaže: „Blago li se onome koga sam stvorio pa Me spozna,
koga sam po...zvao pa Mi se odazvao, kome naredih pa Me posluša, koga
opskrbih pa Me pohvali, kome dadoh pa Mi se zahvali, koga iskušah pa se u
ime Mene strpi, koga izliječih pa Me se sjeti i zahvali!“
(Hiljetul-Evlija, 10/194.)
                                                                   PREDAJA
RUKOVANJE SA ŽENOM I KRALJICOM
Došao Britanac kod šejha i upitao ga: "Zašto u islamu ženama nije dozvoljeno da se rukuju sa muškarcem?" Šejh je rekao: "Da li se ti možeš rukovati sa kraljicom Elizabetom?" Britanac je odgovorio: "Naravno da ne, postoje samo određene osobe se mogu rukovati sa kraljicom Elizabetom". Šejh je odgovorio sa o...smjehom na licu: "Naše žene su kraljice, a kraljice se ne rukuju sa strancima


Ebu Hurejre r.a. prenosi da je Allahov Poslanik s.a.v.s. rekao: "Uzvišeni i Mocni Allah je odredio meleke koji putuju tražeci skupove u kojima se Allah spominje (medžalisu-z-zikr). Kada nadu takav skup, pridruže se okupljenim i prekriju ih krilima sve do najbližeg neba. Nakon što se okupljeni razidu, meleki se uzdignu na nebo i Uzvišeni Allah ih zapita – a On najbolje zna: Odakle dolazite? Dolazimo izmedu Tvojih robova sa Zemlje, koji Tebe slave, velicaju i uznose, hvale Te i mole. Za što Me mole? A jesu li vidjeli Moj Džennet? Nisu, Gospodaru naš. A šta bi da su ga vidjeli? Tražili bi Tvoju Zaštitu. Od cega bi tražili Moju Zaštitu? Od Tvoje vatre, Gospodaru. A jesu li vidjeli Moju vatru? Nisu Gospodaru naš. A šta bi da su je vidjeli? Molili bi te za oprost. Oprostio sam im, dao im ono za što su Me molili i zaštitio ih od onoga od cega su tražili Moju zaštitu. Gospodaru, - rekoše meleki – medu njima je jedan griješnik, naišao je i sjeo uz njih? I njemu sam oprostio, oni su skup u kojem njihov sabesjednik nece biti nesretan." (Bilježe Muslim, Buhari, Tirmizi i Nesai). :)

Aiša, r.a., prenosi da je Vjerovjesnik, a.s., rekao: “Zaista je Allah blag i On voli blagost (ljubaznost) u svim stvarima.” [Muttefekun alejhi]
 
"O vi koji vjerujete! Zaštitite duše vaše i porodice svoje vatre čije će gorivo biti ljudi i kamenje. Nad njom su meleci grubi, snažni, ne opiru se Allahu šta im naredi, i čine šta im se naređuje." (At-Tahrim prijevod 66. ajeta) :
 
Neka se pripaze oni koji postupaju suprotno naredzenju Njegovu da ih iskusenje kakvo ne stigne ili da ih bolna patnja snadze.( Sura En-Nur 63 ajet.)
 
Rekao je Muhammed s.a.w.s Najbolji govor je ALLAHOVA Knjiga najbolja uputa je Muhammedova Uputa. Najgore stvari su novotarije. Svaka novotarija je zabluda (Muslim)
Rekao je Muhamed s.a.w.s Ko uvede u nasu vjeru ono sto nije od nje odbaceno je (Buharija i Muslim )
                                                                    Kuranski ajet
ALLAH ima najljepsa imena, i vi Ga zovite njima, a klonite se onih koji iskrecu Njigova imena, kako budu radili, onako ce biti kaznjeni. (Sura Al-Araf 180 ajet)
                                                                 Kuranski ajet
Tebe se nista ne ticu oni koji su vjeru svoju raskomadali i u stranke ih podijelili, ALLAH ce se za njih pobrinuti. On ce ih o onome sto su radili obavijestiti. (Sura El-Enam, 159 ajet)
Molitva njihova pored hrama svodi se samo na zvizdanje i pljeskanje rukama (Sura Al-Anfal, 35 ajet)
Enes b. Malik, r.a., je jednom upitao Aišu r.a.: "Majko, kada se događa zemljotres"? Ona mu odgovori: "Sine moj, kad se masovno počne piti alkohol, kad se raširi zinaluk (blud) i kad grijeh nasvoji, tada Allah kaže Zemlji: "Uzdrmaj ih, i ona se uzdrma i zatrese"! Enes ponovo upita: "Jeli im to kazna"? Aiša, r.a., odgovori: "Ne, nego je to milost prema njima, ne bi li se opametili"!
Hadis zabiljezen u buharijinom sahihu 7dio u knjizi odjevanja poglavlje 64 hadis 780 kaze; Prenosi Nafi Naredzen od Ibn Omera r.a. sina Omera r.a. prenosi od Poslanika, s.a.v.s. Razlikujte se od idolopoklonika, pustajte brade a podrezujte brkove i hadis se nastavlja;Ibn Omer r.a. sin Omerov nakon Hadza i Umre uhvatio je bradu svojom sakom i odsjekao je ono stoje bilo ispod sake.
Ostavljanje brade je naredba Poslanika s Ashabi su ljudi koje su najbolje znali sta je Poslanik s.a.v.s. mislio.Tako ako slijedimo zivotni stil Ashaba to je mlogo bolje.Ako pitate o ostavljanju brade vecina uleme kaze,postoje to Poslanikova naredba to je farz.Prema hadisu koji kaze da je Ibn Omer,kako je on kratio bradu drzao je bradu sa svojom sakom i odsjekao ono sto je bilo ispod sake.

Ebu-Hurejre, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve selleme, rekao: "Daleko bio (od Allahove milosti), daleko bio, daleko bio svako onaj ko dočeka starost svojih roditelja, ili jednog od njih, a (zbog njih) ne uđe u Džennet!" (Muslim)
                                                                     Kuranski ajet
''Vi ste narod najbolji od svih koji se ikada pojavio. Trazite da se cine dobra djela, a od nevaljalih odvracate, i u Allaha vjerujete.” (Ali-‘Imran:110)
Od Ebu Hurejre, r.a., se prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.w.s., rekao : ''Kome Allah podari život dug šesdeset godina, a ne bude se pokajao, neće imati opravdanja kod Allaha. '' (Buharija)
Muhammed, s.a.w.s.., spavao je na vrlo neudobnoj hasuri od koje su mu se vidjeli i tragovi po bokovima. Jedne prilike ušao mu je Omer, r.a., i, vidjevši to, počeo plakati spominjući pojedine vladare i njihovu raskoš. Muhammed, a.s., mu reče: ''Zar ti sumnjaš, Omere? Zar nisi zadovoljan time da nama pripadne ahiret, a njima ovaj svijet?'' (Buharija i Muslim)
 
Rekao je Allahov Poslanik, s.a.w.s.,: “Kada neko od vas vidi ženu koja mu se dopadne, neka obavi odnos sa svojom suprugom jer ona ima isto što ima ona koju je vidio.” (Prenosi ga Muslim i Tirmizi i kaže da je hasen sahih.
"Zena se uzima zbog cetiri stvari: zbog njenog imetka, zbog njenog porijekla, zbog njene ljepote i zbog njene vjere. Pa se zeni sa onom koja je u vjeri jaka, neces propasti." (Buhari i Muslim) Kao sto kaze Resulullah, sallallahu 'alejhi we sellem)
                                                                    Kuranski ajet
Na dan kada upitamo Dzehennem jesi li se napunio?- on ce odgovoriti: Ima li jos? (Qaf 30)
 
Taberanija bilježi: "Nema vjere ko nema namaza, mjesto namaza u vjeri je kao i mjesto glave na tijelu." I kao što tijelo ne može da živi bez glave, tako ni vjera ne može bez namaza.
Abdullah ibn'Amr ibn 'As, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: "Ovaj svijet je samo (prolazan) užitak, a najbolje u njemu je dobra (čedna i odgojena) žena."
(Muslim)
 
Ibn-Mes'ud, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., imao običaj često učiti slijedeću dovu: "Allahu dragi, ja Te molim da mi podariš pravu uputu, istinsku bogobojaznost, pravu čednost i neovisnost od tvojih robova!"
(Muslim)

Ibn-Abbas, r.a., pripovijeda da je jednoga dana sjedio iza Allahovog Poslanika, s.a.v.s., i da mu je rekao: "Mladiću, ja ću te poučiti nekoliko veoma bitnih riječi: pazi na Allaha, i On će na tebe paziti, pazi na Allaha, pa ćeš Ga naći uvijek u svojoj blizini (kako te pomaže). Ako budeš od koga nešto tražio, traži samo od Allaha, a ako tražiš pomoć, onda je samo od Allaha traži. Znaj da, kada bi se cijeli svijet sakupio dati koristi nečim, neće ti koristiti nimalo više nego što ti je Allah već propisao i odredio, a isto tako kada bi se sakupili da ti nečim naude, ne bi ti naudili ništa više nego što ti je Allah već bio propisao i odredio; pera (za pisanje odredbi) podignuta su, a tinta se osušila (određeno se više ne mijenja)."

Adijj ibn Hatim et-Tai, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: "Ko se zakune da će nešto uraditi, zatim poslije uvidi nešto što je bogobojaznije (ispravnije od toga), neka uradi ono što je bogobojaznije."
(Muslim)
                                                                   Kuranski ajet
Allah je zaista na strani onih koji se Allaha boje i grijeha klone i koji dobra djela cine.-Kurán(An-Nahl-125:128)
Do mene je doprla vijest...(Ebu Hurejre r.a.)
Ebu Hurejre r.a. prenosi da je Ibn Abbas r.a.rekao: ''Do mene je doprla vijest da će čovjek na Sudnjem danu najviše mrziti svoj jezik od svih organa, osim onoga koji bude govorio dobro i savjetovao činjenje dobra.“
Zaista se izmedzu vjerovanja u jednog Boga i nevjerovanja nalazi namaz (Muslim)
 
Mudri Lukman je rekao: ''Naučio sam mudrost od neznalica, kad god sam kod
njih primijetio neku lošu osobinu ja sam je ostavljao
 
Laž ne dolikuje da se priča...(Abdullah ibn Mes'ud r.a.)
"Laž ne dolikuje da se priča ni u zbilji ni u šali, čak i da čovjek nešto obeća svome djetetu pa to ne ispuni. Laž zaista vodi ka razvratu, a razvrat vodi ka vatri."
Traži slast u trome: u namazu, u učenju i razumijevanju Kur'ana i u zikru. Ako u tome nalaziš slast, idi i budi radostan! U protivnom, znaj da su tvoja vrata zatvorena, pa ih nastoj otvoriti!(Hasan Basri)
Ebu-Musa el-Eš'ari, r.a., pripovijeda da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: "Zaista, Allah, dž.š., drži Svoju ruku ispruženom tokom cijele noći, primajući pokajanja onih koji su danju griješili, a danju pruža ruku, primajući pokajanja onih koji su noću griješili, sve dok sunce ne izađe sa zapada (kao jedan od predznaka kraja ovoga svijeta)
Ebu-Hurejre, r.a., pripovijeda da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: "Ko se pokaje prije nego što sunce izađe sa zapada, Allah će primiti njegovo pokajanje."
(Muslim)
                                                                  Kuranski ajet
I bojte se Dana kada cete se svi ALLAHU vratiti, kada cese svakome ono sto je zasluzio isplatiti-nikome krivo nece ucinjeno biti. (el-Beqara 281.)
Pazi! Kada duša dopre do ključnih kosti,
i vikne se; "Ima li vidara?"
i on se uvjeri da je to čas rastanka
i noga se uz nogu savije,
toga dana će Gospodaru tvome priveden biti:
..."Nije vjerovao nije molitvu obavljao,
nego je poricao i leđa okretao,
a onda svojima bahato odlazio."
Teško tebi! Teško tebi!
i još jednom: Teško tebi! Teško tebi! ( Al-Qiyama)
                                                                      Kuranski ajet
I bojte se Dana kada cete se svi ALLAHU vratiti, kada cese svakome ono sto je zasluzio isplatiti-nikome krivo nece ucinjeno biti. (el-Beqara 281.)
 
Kada ljudi zatraže zadovoljstvo na dunjaluku, ti ga zatraži kod Allaha. Kada se ljudi raduju dunjaluku, ti se raduj Allahu.

                                                                      Kuranski ajet
'Gospodar moj je Onaj Koji me stvorio i na Pravi put uputio, i Koji me hrani i poji, i Koji me, kada se razbolim, liječi, i Koji će mi život oduzeti, i Koji će me poslije oživjeti, i Koji će mi, NADAM SE, POGREŠKE MOJE NA SUDNJEM DANU OPROSTITI!' (Kur'an, 26: 78-82)
Poslanik, alejhis-selam, je rekao: "Čuvajte se laži jer laž vodi u bestidnost, a ona vodi u Vatru. (Buhari, 10/507, Muslim, 2607)
Ljudi, mi smo, tako mi Allaha, stvoreni za vječnost, a ne za prolaznost. Mi se samo selimo iz kuće u kuću.(Hasan Basri)
 
Semure b. Džundub, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: "Ne proklinjite jedni druge Allahovim prokletstvom, niti Allahovom srdžbom, niti džehenemskom vatrom."
(Ebu-Davud, Tirmizi)
Ebu-Derda', r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: "Kada čovjek nekoga prokune, prokletstvo se uzdigne na nebesa i pred njim se zatvore nebeska vrata. Zatim se, kada se spušta na Zemlju, pred njim zatvore zemaljska vrata i prokletstvo krene desno i lijevo. Ako ne nađe izlaz, prokletstvo se spusti na onoga ko je proklet..., ako je bio za toga, a ako nije, onda se vrati onome ko je proklinjao."
(Ebu-Davud)
Muhammed b. Zejd kazuje da su neki ljudi upitali njegovog djeda Abdullaha b. Omera r.a.: "Kada posjećujemo vladare, mi govorimo suprotno onome što govorimo kada izađemo?" Abdullah im odgovori: "To smo ubrajali u licemjerstvo u doba Allahovog Poslanika, s.a.v.s."
(Buhari)
                                                                                           Kuranski ajet
121. I reci o­nima koji neće da vjeruju: "Radite što god možete, a i mi ćemo raditi;
122. i čekajte, i mi ćemo čekati!”
123. Allah zna tajne nebesa i Zemlje i Njemu se sve vraća, zato se samo Njemu klanjaj i samo se u Njega uzdaj! A Gospodar tvoj motri na o­no što radite.
( Hud. 121.122.123.)
                                                                   Kuranski ajet
       
''Ja se uzdam u Allaha u moga i vašega Gospodara! Nema nijednog živog bića koje nije u vlasti Njegovoj; Gospodar moj zaista postupa pravedno!''( Hud,56)
„Ako možeš biti nepoznat, budi.Nije bitno što nisi poznat i nije bitno što nisi hvaljen.Nije bitno ako si prijekora vrijedan kod ljudi ako si hvale vrijedan kod Allaha, Uzvišenog i Veličanstvenog.“ (Bejheki, Zuhd Al-Kabîr str.100)
Bojte se ALLAHA u pogledu zena! Vi kod njih imate svoja prava, a i one kod vas imaju svoja prava. (Muslim)
                                                         
Oporucujem vam lijep postupak sa svojim suprugama. (Buhari)
Prema zenama su velikodusni i pazljivi samo plemeniti ljudi, a zene ponizuju i zlostavljaju samo oni koji su losi i niske naravi. (Ibn Asakir)
One su (zene) uistinu druga polovica muskarcima.(Ahmed, Ebu Davud, Tirmizi, Ed-Daremi)
Poslanik s.a.v.s je rekao: Nije jak onaj koji se dobro hrva,nego je jak onaj koji sebe savlada u srdzbi
U suri Tegabun, Allaha dž.š., naređuje vjernicima da vjeruju u Allaha i Njegova Poslanika a.s., kao svjetlo koje se objavljuje, pa kaže: فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلْنَا وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ”Zato vjerujte u Allaha i Poslanika Njegova i u svjetlo koje objavljujemo, Allah dobro zna ono što vi radite.” (Et-Tegabun, 8)
Za rijeci La illahe illAllah Ibn Qajjim rahimehullah kaze:" Zbog njih su postavljene vage. Zbog njih se vode knjige. Zbog njih je Dzennet i Dzehennem. Po njima se ljudi dijele na vjernike i nevjernike, cestite i zle. Zbog njih se sa sabljom ide u borbu. One su dug svih robova prema Allahu".
Ebu-Hurejre, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., upitao: "Znate li šta je ogovaranje?" Prisutni rekoše: "Allah i Njegov Poslanik najbolje znaju!" "Ogovaranje je da svog brata muslimana spominješ po onome što on ne voli", rekao je on. "A šta ako pri njemu bude ono što spominjemo?", zapitaše. "Ako bude pri njemu ono što spom...inješ, ogovorio si ga, a ako to ne bude pri njemu, potvorio si ga."
(Muslim)
Ebu-Se'id el-Hudri, r.a., prenosi od Allahovog Poslanika, s.a.v.s., da je rekao: "Kada čovjek osvane, cijelo tijelo se pokori jeziku, i govori mu: 'Boj se Allaha zbog mene, jer moja sudbina zavisi od tebe, pa ako budeš na ispravnom putu, i ja sam na ispravnom putu, a ako skreneš, i ja sam skrenuo s pravog puta.'"
(Tirmizi)
Bojte se ALLAHA u pogledu zena! Vi kod njih imate svoja prava, a i one kod vas imaju svoja prava. (Muslim)
Hafiz Kur'ana treba se noću prepoznavati po noćnom namazu, dok svijet spava, a danju po postu, kada drugi jedu. Treba se prepoznavati po tuzi, dok se svi drugi raduju, i po plaču, dok se svi drugi smiju. Treba se prepoznavati po šutnji, kad drugi ljudi o svemu pričaju, i po bogobojaznosti, dok drugi ne zaziru od grijeha.
(Abdullah ibn ...Mes'ud r.a.)
Neki je čovjek Abdullahu ibn Mesudu,radijallahu anhu, rekao: “Poduči me nekim sadržajnim i korisnim riječima!” On mu reče: “Obožavaj Allaha i ne pripisuj Mu sudruga, drži se Kur'ana, onako kako On propisuje i prihvati istinu ma od koga došla, makar i od nepoznatog i mrskoga, a odbaci laž i zabludu ma od koga došla, makar i od bližnjega i dragog!” (Ebu Nuajm u djelu El-Hil'ja, 1/134)
Usame b. Zejd, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: "Uzvratio je punom mjerom onaj ko kaže onome ko mu učini dobročinstvo: 'Allah te nagradio svakim dobrom!' (Džezakellahu hajra)"
(Tirmizi)
Ibn-Mes'ud, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., učio ovu dovu: "Gospodaru moj, molim Te za ono čime se postiže Tvoja milost, zaslužuje Tvoj oprost, dostiže zaštita od svakog grijeha i nagrada za svako dobročinstvo, i zaslužuje Džennet, a
spašava od Džehennema."
(Hakim)
Rekao je Ibn Omer radijallahu anhuma: "Naredio nam je Allahov Poslanik sallallahu alejhi ve sellem da kratimo brkove i da puštamo brade da rastu." [Hadis bilježi (Muslim)
Prenosi se Ibn Omera radijallahu anhuma da je Allahov Poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: "Razlikujte se od idolopoklonika, kratite brkove i ostavite bradu da raste." [Hadis bilježi Muslim
Aiša, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., učio: "Gospodaru moj, utječem Ti se od zla koje učinih i koje ne učinih."
(Muslim)
Obavijestio nas je Muhamed b. Kudama sa svojim lancem prenosilaca od Ummu Derda, da je rekla: „Kod mene je ušao Ebu Derda srdit pa sam mu rekla: Šta te rasrdilo? Rekao je: Tako mi Allaha, kod njih od vjere Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, ne vidim ništa osim što svi klanjaju“.
Ibn Omer, radijallahu anhu je rekao: „Prva stvar koja uzvisuje (osobu) u ibadetu je Tahajjud (noćni namaz) i učenje u njemu razgovjetnim glasom“. (Khalq Af’al al-’Ibad)
Rekao je Muhammed s.a.w.s.:"Najgore što se može naći kod čovjeka jeste škrtost zbog pohlepe i strah bez razloga." (Ebu Da`wud)
Ibn el-Kasim je rekao: "Kada bismo se rastajali s Malikom, govorio bi nam: 'Bojte se Allaha i širite ovo znanje! Podučavajte njemu i nemojte ga skrivati!'"
Rekao je Muhammed s.a.w.s. :"O skupe, ima o nih koji su priznali vjerovanje jezikom, ali iman im još nije ušao u srce! Ne ogovarajte muslimane i ne istražujte njihove negativnosti, jer onaj ko bude istraživao mahane brata muslimana, Allah će istraživati njegove, a kome Allah bude istraživao mahane razotkrit će ga i osramotiti makar i u njegovoj kući. " (Tirmizi)
Rekao je Ibn Mesud, radijallahu anhu: „Doista su srca poput posuda (t.j.napravljena da prihvataju stvari) pa ih zaokupirajte Kur’anom a ne zapošljavajte ih nečim drugim mimo njega". (Musannaf Ibn Abi Shaybah)
A onaj ko čini dobro, bio muškarac ili žena, a vjernik je, - ući će u džennet i neće mu se učiniti ni koliko trun jedan nepravda. En-Nisa [4:124]
Allah u Kur’anu kaže:I u rog će se puhnuti, i umrijet će oni na nebesima i oni na zemlji, ostaće samo oni koje bude Allah odabrao; poslije će se u rog po drugi put puhnuti i oni će, ustati i čekati. (Ez-Zume 68)
"Dobro i zlo nisu isto! Zlo dobrim uzvrati, pa će ti dušmanin tvoj odjednom prisni prijatelj postati. To mogu postići samo strpljivi; To mogu postići samo vrlo sretni. A kada te šejtan pokuša na zle misli navesti, ti zatraži utočište u Allaha, jer On uistinu sve čuje i sve zna." (Fussilet, 34-36)
Enes, r.a., kaze: "Jednom prilikom dok smo bili sa Allahovim Poslanikom, s.a.w.s., spustila se kisa.
Allahov Poslanik je rasirio svoju odjecu pa je pokisao.' Mi upitasmo: Allahov Poslanice zasto si to uradio'?
On odgovori: "Ona je doskora bila kod Gospodara." (Muslim)
Ebu Hurejre, radijallahu anhu, da je rekao: "Prošao je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, pored dva kabura pa je rekao: ‘Njih dvojica se kažnjavaju, ali se ne kažnjavaju zbog velikih stvari. Jedan od njih kažnjava se zbog toga što se nije čuvao mokraće, a drugi zbog ogovaranja.’
                                                                      Kuranski ajet
Rekao je
Allah,subhanehu we te'ala:"MI SMO STVORILI NEBESA I ZEMLJU I ONO ŠTO JE IZMEĐU
NJIH ZA ŠEST DANA, I NIJE NAS OBUZEO NIKAKAV UMOR."(Kaf, 38)

Allah,
...dželle šanuhu, je rekao: "MI SMO STVORILI ADEMA OD ILOVAČE,OD BLATA USTAJALOG,A
JOŠ PRIJE SMO STVORILI DŽINNE OD VATRE UŽARENE." (El-Hidžr, 26.-27.)
 
Od Ebu-Hurejrea, r.a., prenosi se da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: "Uzvišeni Allah kaže: 'Ja sam uz mišljenje moga roba o Meni. Ja sam s njim kada Mi zikir čini (spominje), pa ako Me spomene u sebi, i Ja njega spomenem u Sebi, a ako Me spomene u skupini, Ja ga spomenem u boljoj skupini od njegove skupine.'"
(Muttefekun alejhi)
Od Džabira, r.a., prenosi se da je rekao: "Čuo sam Allahova Poslanika, s.a.v.s.,
kako kaže: 'Najbolji zikr je: 'La ilahe illallahu" (Nema boga osim Allaha!).'"
(Tirmizi)
Ebu-Hurejre, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., govorio na sedždi: ALLAHUMMA GFIRLI ZENBI KULLEHU, DIKKAHU VE DŽILLEHU VE EVVELLEHU; VE AHIREHU VE ALA NIJJETUHU VE SIRREH. (Allahu moj, oprosti mi sve grijehe, male i velike, ranije i kasnije, javne i tajne.)
(Muslim)
Od 'Abdullaha bin 'Amra bin el-'Asa, r.a., prenosi se da je čuo Allahova Poslanika, s.a.v.s., kako kaže: "Ko na mene donese jedan salavat, Allah na njega donese salavat deset puta."
(Muslim)
Od Ebu-Hurejrea, r.a., prenosi se da je rekao: "Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao je: 'Ko bude upitan o ilumu (znanju), pa ga sakrije (ne kaže), na Sudnjem danju će biti zauzdan uzdama od vatre.'"
(Ebu-Davud, Tirmizi)
Rekao je Allahov Poslanik ,s.a.w.s.,: "Gdje
je dvoje (musko i zensko), treći je šejtan." (Ahmed)
                                                                    Kuranski ajet
i daje vam da se koristite Suncem i Mjesecom, koji se stalno kreću, i daje vam da se koristite noći i danom;(Ibrahim 33)
                                                                      Kuranski ajet
Čovječe, znaj da nakon gladi dođe obilje, nakon žeđi voda, poslije nesanice san, poslije bolesti ozdravljenje.
"A Allah će sigurno pobjedu ili nešto drugo od Sebe dati." (El‐Maida, 52.)
Ebu-Hurejre r.a prenosi da je Allahov Poslanik s.a.v.s rekao:
Zaista, Allah ne gleda u vaša tijela, niti u vaše likove, nego gleda u vaša srca i dijela.
(Muslim)
Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao je: ''Draže mi je reći ''subhanallahi vel-hamdulillah, ve la ilahe illallahu, vallahu ekber'', negoli ono nad čim izađe sunce.'' (Muslim)
Kaže El-Haris El-Muhasibi: “Znaj, Allah ti se smilovao, da su iskrenost i ihlas temelj svega; od iskrenosti se granaju strpljivost, zadovoljstvo, skrušenost i prijaznost, a od ihlasa se granaju: jekin, strah, ljubav, stid i uvažavanje. Iskrenost se ne upotpunjuje osim u tri stvari: iskrenost u vjerovanju, iskrenost nijeta u djelima i iskrenost u govoru.”
Es-Sa'di: “Postoje dvije vrste Allâhove bliskost, to da je On blizu svojih stvorenja sa znanjem i da je blizu Svojih robova kada im se odaziva na molitve." (Tejsir-ul-Kerim; str. 87)
Džabir, r.a., prenosi od Allahova Poslanika, s.a.v.s., ove riječi: "Ko kaže kada čuje ezan: 'Allahu, Gospodaru ovog poziva savršenog i namaza uspostavljenog, podari Muhammedu "El-Vesile" (najodabranije mjesto u Džennetu) i "El-Fadile", i proživi ga na hvale dostojnom mjestu koje si mu obećao', zaslužio je moj šefa'at na Sudnjem danu.'..."
(Buhari)
Ebu Hurejra r.a., prenosi da je Poslanik sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "Koga unazade njegova djela, neće ga unaprijediti porijeklo. " (Muslim)
                                                                          Kuranski ajet
Kaže Uzvišeni o onima koji ustaju na noćni namaz:U Naše riječi vjeruju samo oni koji,kad se njima opomenu,licem na tle padaju,i koji Gospodara svoga velicaju i hvale i koji se ne ohole.
Bokovi njihovi se postelja lišavaju i onise Gospodaru svome iz straha i želje klanjaju,a dio onog što im Mi dajemo udjeljuju.
I niko nezna kakve ih,kao ...nagrada za ono štosu cinili,skrivene radosti čekaju.
Sura Es-Sedžda,ajeti 15,16 17
Ebu-Hurejre, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: "Kada se ljudi okupe u jednoj od Allahovih kuća (džamija) da uče Allahovu Knjigu (Kur'an) i da je međusobno proučavaju, na njih se spusti mir, prekrije ih Allahova milost, okruže ih meleki i Allah ih spomene među onima koji su kod Njega."
(Muslim)

Ibn-Abbas, r.a., prenosi: "Dok je Džibril sjedio kod Poslanika, s.a.v.s., čuo je jedan glas iznad sebe, pa je podigao glavu i rekao: 'Ovo su se vrata nebeska otvorila danas. Nikad do danas se nisu otvorila.' Kroz njih je ušao melek jedan, p...a Džibril reče: 'Ovaj melek sišao je prvi put na Zemlju. Nikad ranije nije silazio.' Melek nazva selam i reče: 'O Muhammede, raduj se zbog dva svjetla (nur) koja su ti donesena, a prije ni jedan poslanik ih nije dobio, to su: Fatihatul kitab (fatiha) i završeci sure Bekare. Ti zaista nećeš ni harfa iz njih proučiti, a da nećeš to dobiti.'"
(Muslim)

Ebu-Se'id el-Hudri, r.a., pripovijeda: "Allahov Poslanik, s.a.v.s., tražio je utočište (kod Allaha) od džina i insanskog pogleda (uroka), sve dok mu nisu objavljene 'Mu'avvizetani': sure El-Felek i sura En-Nas, a kada su mu one objavljene, učio je njih, ostavivši sve ostalo."
(Tirmizi)
Ebu-Abdullah Osman b. Ebu el-'As, r.a., prenosi da se on potužio Resulullahu (s.a.v.s.) na bolove koje osjeća u tijelu, pa mu je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: "Stavi ruku na mjesto gdje te boli i reci: 'Bismillah' tri puta, a onda prouči sedam puta: 'Utječem se Allahovoj moći i kudretu od zla što ga osjećam i bojim ga se!'"
(Muslim)
Ibn-Abbas, r.a., kaže da je Poslanik, s.a.v.s., rekao: "Ko posjeti bolesnika kojem nije došao njegov edžel (smrt), neka kod njega rekne sedam puta: "Molim velikog Allaha, gospodara velikog Arša, da te izliječi: (ESELULLAHE EL - AZIM, RABBEL ELARŠIL, AZIM EN JEŠFIJEK). Allah će ga izliječiti od te bolesti."
(Ebu-Davud, Tirmizi)
Alija, r.a., veli: "Čuo sam Resulullaha, s.a.v.s., kad kaže: "Kada musliman jutrom obiđe muslimana, blagosivlje ga (dovu mu uči) sedamdeset hiljada meleka, sve dok ne omrkne, a kada ga obiđe navečer, blagosilja ga sedamdeset hiljada meleka sve dok ne osvane, i ima (za nagradu) ubrane dženetske datule."
(Tirmizi)
Rekao je Allahov Poslanik,sallallahu 'alejhi we sellem:"MEDJU STVARIMA VAŠEGA SVIJETA, NAJDRAŽE SU MI BILE ŽENE I MIRISI: A SVJEŽINA MOGA OKA (RADOST MOGA SRCA) JESTE U NAMAZU." (Nesai, Ahmed, Ibn Sa’d
                                                      
                                                                                                                                                                                                                      Istina dolazi od Gospodara vašeg, pa ko hoće – neka vjeruje, a ko hoće – neka ne vjeruje!” Mi smo nevjernicima pripremili vatru čiji će ih dim sa svih strana obuhvatiti; ako zamole pomoć, pomoći će im se tekućinom poput rastopljene kovine koja će lica ispeći. Užasna li pića i grozna li boravišta!Sura 18. El-Kehf (Pećina)